Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Dekabr 2017 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

KEÇİDLƏR

 

adpu1

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

TƏRCÜMƏ ET:
English Russian
Cümə, 15 Dekabr 2017

RASULOV RAFİQ ABDULƏLİ OĞLU

PDFÇapEmail

 
RASULOV RAFİQ ABDULƏLİ OĞLU - ADPU-nun Şəki filialının direktoru
Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent, ADPU-nun Şəki filialının direktoru
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1958-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub.1965-1975-ci illərdə Şəki şəhər 7 saylı orta məktəbdə oxuyub,1980-cı ildə BDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirib.1980-cı ildə Şəkidə əmək fəaliyyətinə başlayıb. Evlidir 3 övladı var. YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1980-cı ildə BDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
1992-ci ildə namizədlik 'Üçlaylı geoloji mühitdə tektonik dalğavari prosseslərin modelləşdirilməsi' mövzusunda namizədlik dissertastasiyası müdafiə etmişdir.
2008-ci ildən dosentdir.
2009-cu il Respublikanın əməkdar müəllimidir.
2014-cü ildə 'Qeyri xətti parabolik və hiperbolik tənliklərin keyfiyyət xassələri' mövzusunda doktorluk dissertasiyası müdafiə etmişdir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1980-cı ildə Şəki Taxılçılıq sovxozu qiyabi orta məktəbinin Böyük Dəhnə tədris-məsləhət məntəqəsində müəllim,
1983-cü ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada böyük texnik,
1984-cü ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada mühəndis,
1989-cu ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada geofizik,
1993-cü ildə M.Rəsulzadə adına BDU-nun Şəki filialında 'Təbiət elmləri' kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.
1994-cü ildə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2000-ci ildə AMİ-nin Şəki filialında tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2001-ci ildən hal-hazıra kimi direktor vəzifəsində çalışır
2008-ci ildə 'Təbiət elmləri və tədrisi metodikası' kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənliklər

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.T.S. Hacıyev, Rasulov Hiberbolik tənliklərin həlli yolları. Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Riyaziyyat və Avtomatika Elmi Tətqiqat İnistutunun təşkil etdiyi Rusiya-Abxaziya Beynəlxalq Sinfozuyumu teyzisləri. Elbrus 12- 17 may 2008.
2.Blow-up solutions of nonlinear parabolic equations .Tezis . Turkish World Symposium, Kazakhstan, 2009, 1 page Gadjiev Т.S.
3.Свойства решений гиперболических уравнений. Tezis . Международный Российско-Азербай-джанский симпозиум «Уравнения смешан-ного типа» Эльбурс, 12-17 maй, 2008, Стр.50-51. Гаджиев Т.С
4.Неограниченные повышение решений нелинейных параболических уравнений. Tezis . Воронежская зимная школа, Воронеж, 2008 1 Стр
5.Нелинейные эволюционные уравнения в неограниченных областях. Tezis . Тезисы докладов. Международная конференция посвященная 85 летию члена корреспондента РАН, проф.Л.Кудрявцева Москва Стр 304-306
6.Explosive solutions of the nonlinear equation of a parabolic type .Tezis . Eighth Mississipi State – UAB Conference on Differential Equations May 7 – 9, USA 2009, Pg.176-177 . Gadjiev Т.S.
7.On the behavior of solutions of nonlinear parabolic equations .Tezis. ХVI International Congress of Mathematical Physics. August 3-8, Prague, 2009 . 1 page . Gadjiev Т.S.
8.Blow-up Solutions of Nonlinear Parabolic and Hyperbolic Equations. Tezis . Международной научной конференции посвященной 105 летию академика С.М.Никольского, Москва, 2010, Pg 64. Gadjiev Т.S.
9.Blow-up solutions of nonlinear parabolic and hyperbolic equations . Tezis. International Congress of Mathematicians. İndia, Hyderabad 2010 . 1 page Gadjiev Т.S.
10.Blow-up Solutions of the NonlinearParabolic and Hyperbolic Equations .Tezis . International Russian-Bulgarian Symposium, Nalchik, 2010, pg. 64. Gadjiev Т.S.
11.Qeyri-xətti parabolik tənliklərin sonsuz həlləri haqqında. Rusiya EA-nın müxbir üzvü, prof. L.D Kudryavtsevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş III Beynəlxalq Konfransının tezisləri. Voronej, 2006, ç.v.
12.T.S. Hacıyev. R.A.Rasulov Qeyri-məhdud oblastda qeyri- xətti evolision tənliklərin həlli. Rusiya EA-nın Tətbiqi riyaziyyat və Avtomatlaşdırma Elmi- Tətqiqat İnistutu və Azərbaycan MEA-nın Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunun təşkil etdiyi 'Rusiya – Azərbaycan Beynəlxalq Simpoziumu' nun tezisləri. Elbrus 12-17 may, 2008, 0,1 ç.v.
13.Müasir informasiya cəmiyyəti və milli təhsilimizin inkişaf tendensiyaları. Məqalə . 'Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf' mövzusunda Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilmiş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 22-24 may 2014. Səh 29 -31
14.33. H.Əliyev fonomeni və gənclərimizin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsi. 'H.Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili' Elmi praktik konfransının materialları. Bakı 'Müəllim ' Nəşriyyatı. 2014 5 səh.

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
1.Волновые движения в осадочно- пародных бассейных с инверсией плотности. Серия Наука о Земле. Азербайджанская ССР, Баку, 1988 № 2. 0,4 ç.v.
2.Взаимосвязь параметров внутренних волн двухслойной модели верхней мантии. Серия Наука о Земле. Азербайджанская ССР, Баку, 1988 № 0,3 ç.v.
3.Параметры внутренних волн в двухслойной модели верхней мантии. Изд.- во ' Элм'. Баку, 1988. 0,6 ç.v.
4.Возмущенные движения в верхней мантии. Серия Наука о Земле, Азербайджанская ССР, Баку, 1989 №2, 0,3 ç.v.
5.Numerical Solution of one dimensional nonlinear Longitudinal oscillations in a Class of Discontinuous Functions . Məqalə . WSЕАS Transactions of Mathematics Greece Athens 2004 Pg. 97-101
6.Numerical Solution of One Dimensional Nonlinear Wave Equation with Twice Nonlinearity in a Class of Discontinuous Functions . Məqalə. WSЕАS Transactions of Mathematics Greece Athens 2006 Vol 5 no.12, Pg.1336-1338 . R.Haluk Kul
7.Adi diferensial tənliklərin həlli üsulları. Yerli nəşriyyat Şəki 2007. 6,5 ç.v 2010
8.Rafiq Rasulov, R. Haluk Kul Numeniral Solution of One Dimensional Nonlienar Wave Equation With Twice Nonlinearity in a class of Discontinuons Functions. Budapesht Volime 5. December, 2006. 0,3 ç.v.
9.Behavior of the Solution of evolutionary tupe equation in a nonsmooth domain. Istanbul, 2008, 0,1 ç.v.
10.О поведении решений гиперболических уравнений. Məqalə . Дифференциальные уравнения и смежные проблемы. Стер-литамак, 2008, том1, Стр. 61-68 . Гаджиев Т.С
11.О поведении решений эволюционных уравнений в негладких областях. Məqalə . 'Xəbərlər', Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2008, №2, Стр.82-85 . Гаджиев Т.С
12.Behavior of solutions of hyperbolic equations . Məqalə . Dokladi NAN of Azerbaijan? 'ElmⅦ nəşriyyatı, Bakı 2008,v.72, №8. Pg. 17-26 . Gadjiev Т.S.
13.Behavior of solutions nonlinear evolution equation in unbounded domain. Məqalə. Proceeding of Institute of Mathematics and Machineary XIХ, Baku 2008, Pg.145-157
14.Behavior of solutions of evolutionary type equation in a non-smooth domain . Məqalə . Beykent University journal of science technology Turkey, Istanbul, 2008,vol 2,№2, Pg.159-165
15.Blow up solutions of nonlinear parabolic equations . Məqalə . Transactions of NASA, ХХVIII, Baki 2008,№4, Pg.91-97
16.On the behavior of solutions of nonlinear equations. Məqalə . Cornell University ID 0906, Mathematical physics USA. NY. İtaka. 2009. 9 Pages Gadjiev Т.S.
17.On the behavior of solutions of degenerated nonlinear parabolic equations .Məqalə . Transactions NASA, ХХIХ, Bakı, 2009, №1, Pg.141-153
18.On the behavior of solutions of degenerated nonlinear parabolic equations. Məqalə. Cornell University ID 6506,1886, Mathematical physics USA. NY. İtaka. 2009. Pg.211-215 Gadjiev Т.S. Aliyev S.Y.
19.Explosive solutions of the nonlinear equation of a parabolic type. Məqalə . International journal of contemporary mathema-tical sciences. Bulgaria. Ruse. 2009. vol.4, №5-8, Pg.233-239 . Gadjiev Т.S.
20.О поведении решений операторных уравне-ний. Məqalə. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2010, №4, Стр 17-19
21.Взрывающиеся решения нелинейных гипер-болических уравнений. Məqalə. Журнал научных пуб-ликации аспирантов и докторантов. Курск, 2010, №3, Стр.163- 167 . Gadjiev Т.S.
22.О поведении решений выраждающихся гиперболических уравнений .Məqalə . Естественные и технические науки. Москва, 2010, №2, Стр. 42-51. Gadjiev Т.S.
23.Blow-up Solutions of the Nonlinear Parabolic and Hyperbolic Equations . Məqalə. Mathematical Analysis, Differential Equations and Applications. Bulgaria, 2010 . 8 pages. Gadjiev Т.S.
24.Blow- up solutions of nonlinear parabolic and hyperbolic equations. Tezis. International Congress of Mathematicians. India, Hyderabad 2010. 1 page. Gadjiyev T.S
25.Explosive solution of the nonlinear equation of a parabolic type .Məqalə . Applied Mathematics Letters, USA, 2011 (24), pg.1676-1679 . Gadjiev Т.S.
26.Behavior of solutions of nonlinear parabolic equations at unbounded increasing of boundary functions .Məqalə . Beykent University journal of science technology Turkey, İstanbul, 2011, vol 4, №1, pg. 98-108 . Gadjiev Т.S.
27.On removable sets of the first boundary-value problem for degenerated elliptic equations. Məqalə . Mathematical Analysis. vol. Article İD 512109, USA, 2011 20 page . Gadjiev Т.S.
28.On the behavior of solutions of nonlinear hyperbolic equation in a domain with non-smooth boundary. Məqalə . Applied Mathematics Letters, USA, 2011 (24), pg.283-287. Gadjiev Т.S.
29.Removable singularities of solution degenerated nonlinear elliptic equation of boundary of domain .Məqalə . Nonlinear Analysis, USA, 2011 (74), no: 16, Pg.5566-5571 . Gadjiev Т.S.
30.On behavior of solutions of degenerated hyperbolic equations .Məqalə . Applied Mathematics, article ID 124936, USA, 2012 17 pages .Gadjiev Т.S.
31.On behavior of solutions of hyperbolic equations. Məqalə . International journal of contemporary mathematical sciences. Bulgaria, Ruse, 2012, vol7, №1-4 . Pg.137-143. Gadjiev Т.S.
32.On behavior of solutions of degenerated nonlinear parabolic equations. Məqalə . Applied Mathematics letters, USA , 2012 (25), Pg.1535-1538 Gadjiev Т.S.
33.On behavior of solutions of nonlinear parabolic equations .Məqalə. NASA News of Mathematics and Mechanics Institute Baki printing . Mammadov Y.A. Gadjiev Т.S
34.T.S . Hajiev, R.A. Rasulov. Explosive Solution of the Nonlinear Equation of a parabolic Tupe/ Int J Contempt Math. Science. Vol. 4.
35.Müasir informasiya cəmiyyəti və milii təhsilimizin təhsilimizin inkişafı tendesiyaları. 'Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf' mövzusunda Azərbaycan Müəllimlər inistitutunda keçirilmiş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 22-24 2014. Səh 29-31
36.Behaviour of solutions some classes o the nonlinear parabolic equations. XXV İnternational Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2015), 11-15 may, 2015 Skhidnytsia, Ukraine. T.S. Gadjiev. S.A.Aliyev səh 21-22
37.The Linear Degenerate Elliptic Para bolic Equations. XXVII İnternational Conference Problems of Decision Making Under Unce rtainties (PDMU-2016), Kiev 23-27 may, Tbilisi, Rostumi. T.S. Gadjiev. S.A.Aliyev Ctp. 59-60
38.О проведение решений выреждающихся гиперболических уравнений. Akademik M.L.Rəsulovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş, Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri' adlı Respublika Elmi Konfransının materialları. Şəki 28-29 oktyabr 2016. T.S.Gadjiev. Səh 131-135
39.The matematikal modeling of filtration problems in the land and swampyareas. XXIX İnternational Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2017), ABSTRACTS, 10-13 MAY, 2017. Mukachevo, Ukraine. Aliyev S.A. Rustamov Y.İ. Pg. 16-18

tel: (+994) 24-246-02-18
mob: (+994) 50-335-77-13QARAYEVA GÜLNARƏ BƏHRAM QIZI

PDFÇapEmail

 
QARAYEVA GÜLNARƏ BƏHRAM QIZI - Baş müəllim
baş müəllim
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1986-cı ildə Şəki rayonunun Oxud kəndində anadan olmuşdur.1992-2003-cü illərdə Şəki rayonu N.Hümmətov adına Oxud kənd orta məktəbində təhsil almışdır. 2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Tətbiqi riyaziyyat ixtisası üzrə bakalavr, 2007-2009-cu illərdə ADNA-nın Kompüter riyaziyyatı ixtisası üzrə magistr elmi dərəcəsini almışdır. 2016-cı ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda Kompüter elmləri ixtisası üzrə dissertant kimi təhsil alır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2003-2007-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının Tətbiqi riyaziyyat ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi.
2007-2009-cu illərdə ADNA-nın Kompüter riyaziyyatı ixtisası üzrə magistr elmi dərəcəsini almışdır.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2010-2011-ci illər AMİ-nin Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasında baş laborant
2011-2015-ci illər AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının müəllimi
2015-ci ildən hal-hazıradək ADPU-nun Şəki filialının Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrasının baş müəllimi

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Botnetlər və onların aşkarlanması

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
1. Tədris prosesində interaktiv texnologiyalardan istifadə zamanı ActivInspire proqramının imkanları, 'Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi' jurnalı, Bakı,2015 №2, səh.51-55
2. Delphi-də bazaya məxsus cədvəllər arasında əlaqənin yaradılması, 'Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi' jurnalı, Bakı,2016 №2, Səh.42-46
3. Botnetlər aşkarlanması üsullarının icmalı, 'Big data: imkanları, multidissiplinar problemləri və perspektivləri' I respublika elmi-praktiki konfransı, Bakı, 25 fevral 2016-cı il, Səh.132-136
4. Delphi ilə MS Access verilənlər bazasının əlaqələndirilməsi, 'Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi' jurnalı, Bakı, 2016 №3, Səh. 58-63
5. Botnetlər və onların aşkarlanması üsulları, İnformasiya texnologiyaları problemləri, 2017, №1, səh. 100–111

e-mail: Hazır ki e-mail adres spam botlar tərəfindən qorunur , Baxmaq üçün Javascripti aktiv etməlisiniz.KÖNÜL SÜLEYMANOVA QURBANƏLI QIZI

PDFÇapEmail

müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1991-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub. 1997-2008-ci illərdə Şəki şəhər 14 saylı tam orta məktəbdə təhsil almışdır. 2012-ci ildə AMI-nin Şəki filialının riyaziyyat və fizika ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır. 2015-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin 'Cəbr və topologiya' ixtisasının magistraturasını bitirmişdir. 2014-cü ildən AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasında müəllim işləyir. Evlidir. 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
2012-ci ildə AMİ-nin Şəki filialının riyaziyyat və fizika ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi almışdır.
2014-cü ildən filialın Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasının müəllimidir.
2015-ci ildə ADPU-nun Cəbr və topologiya fakültəsi üzrə magistr elmi - ixtisas dərəcəsi almışdır. 

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2012-2013-Şəki şəhər 14 nömrəli tam orta məktəbdə fizika müəllimi
01.10.2013-dən 01.11.2013-dək AMİ-nin Şəki filialının Kompyuter mərkəzində operator
01.11.2013-dən 02.12.2013-dək AMİ-nin Şəki filialının Kredit sistemi və tələbə nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi kabinetində laborant
02.12.2013-dən 01.12.2014-dək AMİ-nin Şəki filialının Kadrlar və ümumi şöbəsində operator
01.12.2014-cü ildən AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasında 0.5 ştat müəllim

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİKƏRİMOVA MEHRİBAN NURMƏMMƏD QIZI

PDFÇapEmail

 
KƏRİMOVA MEHRİBAN NURMƏMMƏD QIZI - Baş müəllim
baş müəllim, dissertant
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Mən Kərimova Mehriban Nurməmməd qızı 1974–cü il 15 iyun tarixində Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşam. 1981-ci ildə Bakı şəhəri 95 saylı orta məktəbin I sinfinə daxil olmuşam. 1991- ci ildə Bakı şəhəri 250 saylı orta məktəbin X sinfini bitirmışəm.
Həmin ili M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin mexanika-riyaziyyat fakültəsinə daxil olmuşam və 1996- cı ildə oranı bitirərək riyaziyyatçı və riyaziyyat müəllimi ixtisasına yiyələnmışəm. Həmin ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 'Riyaziyyatın tədrisi metodikası' kafedrasında baş lobarant vəzıfəsində çalışmağa başlamışam.
2002-ci ildə ailə vəziyyətimlə bağlı olaraq Şəki şəhərinə köçmüşəm.Həmin ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun Şəki filialında müəllim kimi fəaliyyətimi davam etdirmişəm.2008-ci ildən baş müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. 2015-ci ildə Pedaqoji fakültənin dekan müavini vəzifəsinə təyin olmuşam.2013-cü ildən AMEA-nın Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun dissertantiyam.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
Ali, 1996-cı ildə M.Ə.Rəsulzadə adına BDU-nun mexanika-riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
2013-cü ildən AMEA-nın Mexanika-riyaziyyat İnstitutunun dissertantıdır.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1996-cı ildən N.Tusi adına ADPU-nun Riyaziyyatın tədrisi metodikası kafedrasında baş lobarant
2002-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında müəllim
2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim
2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialı Pedaqoji fakültənin dekan müavini
2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialında baş müəllim

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Elliptik tip parabolic tənliklərin həllinə dair

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.On solutions of the first boundary value problem for degenerate elliptic-parabolic equations.
XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties(PDMU-2013)
Abstracts Skhidnytsia, Ukraine-2013
2. The solutions degenerate elliptic-parabolic equations. Journal of Advances in mathematics. 2013
3.The solutions degenerate nonlinear elliptic-parabolic equations. Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. Riyaziyyat və mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynalxalq konfranasın materialları. Bakı-2014
4.The solutions elliptic-parabolic equations International Conference Batumi -2014
5.The solutions degenerate nonlinear elliptic-parabolic equations. Abstracts of participants Talks Caucasian mathematics conference -2014
6.Coersive estimates of solutions elliptic-parabolic equations PDMU-2015 Tiflis conference Tbilisi-2015
7.The Behaviour of solutions degenerate elliptic-parabolic equations7th International Conference onMaht.analysis.dif.equation and their applic.MADEA-7 september 08-13 Baku -2015
8.Solvability of boundary problem for nonlinear degenerate elliptic equations XXVII International conference problems of Decision making under uncertainties.(PDMU-2016) Tbilisi, Batumi Georgia- 2016

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
1.Riyaziyyat müəllimləri hazırlığında tələbələrin tədqiqat işlərinin təşkilinə dair.Aspirantların və gənc tədqiqatçıların respublika elmi konfransının materialları , ADPU , Bakı- 1998
2.Sonsuz cəmlərin hesablanması alqoritmi və Beyzik alqoritmik dilində proqramları. Pedaqoji - psixoloji elmlər seriyası (fənlərin tədrisi metodikası bölməsi) N 4 ADPU , Bakı -1998
3.Orta məktəbdə stereomateriyanın tədrisinin bəzi məsələləri. ADPU-nun professor-müəllim heyətinin 60-cı elmi konfransının materialları Bakı - 2000
4.Vektorların tədrisi prosesində şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişafı. Fizika,riyaziyyat və informatika tədrisi, Elmi-nəzəri və metodik məcmuə ,Bakı- 2001
5.Orta məktəb riyaziyyat kursunda kvadrat tənliyə gətirilən məsələlərinin həllinə dair. Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı- 2009
6.Orta məktəb riyaziyyat kursunda 'İrrasional tənliklər”in həlli metodikasına dair. Pedaqoji Universitet xəbərləri Bakı-2012
7.On solutions of the first boundary value problem for degenerate elliptic-parabolic equations. XXI International Conference Problems of decision making under uncertainties(PDMU-2013) Abstracts Skhidnytsia, Ukraine-2013
8.The solutions degenerate elliptic-parabolic equations.Journal of Advances in mathematics, 2013
9.On some estimations of solutions for degenerate elliptic-parabolic equations. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının xəbərləri, Fizika-texnika və riyaziyyat elmlər seriyası ,Riyaziyyat və mexanika buraxılışı Bakı-2013
10.The apiori estimates solutions of nonlinear elliptic-parabolic equations. Riyaziyyat və mexanika İnstitutunun əsərlələri Bakı-2013
11.The solutions degenerate nonlinear elliptic-parabolic equations. Riyaziyyat və mexanikanın aktual problemləri. Riyaziyyat və mexanika İnstitunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynalxalq konfranasın materialları. Bakı-2014
12.The solutions elliptic - parabolic equations . International Conference Batumi -2014
13.The solutions degenerate nonlinear elliptic-parabolic equations. Abstracts of participants Talks Caucasian mathematics conference -2014
14.Coersive estimates of solutions elliptic - parabolic equations , PDMU-2015 Tiflis conference Tbilisi-2015
15.The Behaviour of solutions degenerate elliptic-parabolic equations, 7th International Conference onMaht.analysis.dif.equation and their applic.MADEA-7 september 08-13 Baku -2015
16.Coersive estimate for degenerate elliptic-parabolic equations, Proceedings of the İnstitute ofmathematics and mechanics,Volum 41 ,issne 1 Baku-2015
17. Solvability of boundary problem for nonlinear degenerate elliptic equations, XXVII International conference problems of Decision making under uncertainties.(PDMU-2016) Tbilisi, Batumi Georgia- 2016İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Hər bildiyini söyləmə amma hər söylədiyini bil. MARSEL LEONİ

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

QALEREYA

joomlatemp