Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Noyabr 2017 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29      

KEÇİDLƏR

 

adpu1

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

TƏRCÜMƏ ET:
English Russian

ADIŞİRİNOV KAMİL FİKRƏT OĞLU

PDF faylını alÇapE-poçt


Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1960-cı ildə Oxud kəndində anadan olmuşdur. 1967-1975-ci illərdə Oxud kənd səkkizillik məktəbində, 1975-1977-ci illərdə Oxud kənd orta məktəbində,1982-1987-ci illərdə S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetində (indiki BDU)  təhsil almışdır. 1987-ci ildən 1998-ci ilədək Şəki Şəhər Mədəniyyət Şöbəsində kitabxana sistemi üzrə müxtəlif vəzifələrdə çalışmış, 1998-ci ildən etibarən paralel olaraq Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində pedaqoji fəaliyyət göstərmişdir. 1998-ci ildən 2001-ci ilədək həmçinin BDU-nun Şəki filialında saathesabı müəllim işləmişdir. 2002-2009-cu illərdə Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbindəəsas heyətdə pedaqoji fəaliyyətə cəlb edilmiş, 2009-cu ilədək həmin məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənlərini tədris etmişdir. 2005-ci ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında çalışır. Hazırda filialın Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1987-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.
2007- 2013- cü illərdə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı olmuşdur.
2013- cü ildə AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun ixtisaslaşmış Elmi Şurasında 'İsmayıl bəy Nakamın həyat və yaradıcılığı' mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışdır.
2010-cu ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialının baş müəllimidir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1987-1989-cu illərdə MKS-nin 5-saylı filialında və MKS-də böyük biblioqraf və böyük metodist,
1992- 1998-ci illərdə MKS-də şöbə müdiri,
2002-2009-cu illərdə Şəki şəhər 9 saylı beynəlmiləl orta məktəbində müəllim,
2005-2010- cu illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialının Humanitar elmlər kafedrasında müəllim,
2010- 2015-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialının baş müəllim,
2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında baş müəllim.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
XIX əsrin ikinci yarısı və XX əsrin əvvəllərində Şəkidə yaşayıb-yaratmış İsmayıl bəy Nakam Sədrəddinbəyovun ədəbi irsinin araşdırılması.
Şəki folklor mühitinin tədqiqi (XX əsr üzrə).
XX əsr Şəki ədəbi- mədəni mühitinin tədqiqi.

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın bədii irsinin tədqiqi və əsərlərinin nəşri tarixindən// AMEA- nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. № 4
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın həyatı. //BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 3
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın lirikası.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 4
2007, Bakı. İsmayıl bəy Nakamın 'Məcnun və Leyli' poemasının Nizami və Füzulinin ' Leyli və Məcnun' əsərləri ilə müqayisəsi.// BDU. Dil və ədəbiyyat seriyası. № 5.
2007, Bakı. 'Fərhad və Şirin' mövzusu Nizami və Nakam yaradıcılığında'// Mədəni-maarif. № 8.
2009, Махачкала. Исследование художественного наследия Исмаил бек Накама и история его произведений.// Дагестанский Государственный Университет. Вестник. Выпуск 7.
2010. Москва. Литературное наследие Исмаил бек Накама в Туреском, русском и Азербайджанском литературоведение. // Институт Стратегический Исследование.
2011, Bakı. XIX əsr Şəki ədəbi mühitinin formalaşmasında İsmayıl bəy Nakamın yeri və rolu// Doktorantların və gənc tədqiqatçıların XV Respublika elmi konfransının materialları. II hissə.
2012.Bakı.Folklorşünaslıq tədqiqatları: Çoxşaxəli axtarışlar, dəyərli ümumiləşmələr, 'Şəki Regional Elmi Mərkəzi: tarixə çevrilən 40 il ( kitab).
2013, Bakı. İsmayıl bə Nakamın əsərlərində bədii təsvir və ifadə vasitələri// ADPU- nun Xəbərləri, № 1.
2014, Симфереполь. История исследования творчества Исмаила бека Накама// Ученые записки Таврического Национального Университета им. В. И. Вернадского. Том. 27(66). № 3.
2014. Bakı. Baş Lyısqı kəndinin dünəni, bu günü və sabahı/ 'Qədim türk yurdu Baş Layısqı' kitabı.

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
2. Qaffarov T. Gözümün işığı, dilimin sözü. Şeirlər, hekayələ, dram əsərləri, Bakı, "Elm və təhsil", 2016, 316 s.
3. Hümmətov N.U. Tanrıdan diləyim. Şeirlər, oçerk və hekayələr, məqalələr. Bakı, "Elm və təhsil", 2016, 365 s.
4. Əhməd Zəyzidli. Nədir yaşamaq? Şeirlər. Bakı, "Elm və təhsil", 250 s.
5. Nurlu xatirələr işığında. Elmi-ensiklopedik toplu. Bakı, "Elm və təhsil", 2016, 286 s.
6. Çələbiyev M.M. İnsan ləyaqəti. Hekayələr. Bakı, "Elm və təhsil", 2017, 290 s.
7. Məsimova A.N. İtirilmiş səadət. Hekayələr və şeirlər. Bakı, "Elm və təhsil", 2017, 108 s">
2006, Bakı. İsmayıl bə Nakam: həyatı və bədii yaradıcılığı ( monoqrafiya)
2006, Bakı. Qədim türk-Oğuz yurdu Oxud (monoqrafiya)
2009, Bakı. Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər (monoqrafiya)- həmmüəllif
2014. Bakı. Qədim türk yurdu Baş Layısqı (monoqrafiya)- həmmüəllif
Tərtib etdiyi və ön söz yazdığı kitablar:
1. Abdullayev E.S. Üşüdü qəlbimiz. Şeirlər, Bakı, "Elm və təhsil", 2015, 110 s.
2. Qaffarov T. Gözümün işığı, dilimin sözü. Şeirlər, hekayələ, dram əsərləri, Bakı, "Elm və təhsil", 2016, 316 s.
3. Hümmətov N.U. Tanrıdan diləyim. Şeirlər, oçerk və hekayələr, məqalələr. Bakı, "Elm və təhsil", 2016, 365 s.
4. Əhməd Zəyzidli. Nədir yaşamaq? Şeirlər. Bakı, "Elm və təhsil", 250 s.
5. Nurlu xatirələr işığında. Elmi-ensiklopedik toplu. Bakı, "Elm və təhsil", 2016, 286 s.
6. Çələbiyev M.M. İnsan ləyaqəti. Hekayələr. Bakı, "Elm və təhsil", 2017, 290 s.
7. Məsimova A.N. İtirilmiş səadət. Hekayələr və şeirlər. Bakı, "Elm və təhsil", 2017, 108 s

İDARƏETMƏ PANELİ



AXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Dəliliyin ilkin dərəcəsi özünü ağıllı bilməkdir. M.T.SİDQİ

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

QALEREYA

joomlatemp