Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Dekabr 2017 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

KEÇİDLƏR

 

adpu1

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

TƏRCÜMƏ ET:
English Russian

RASULOV RAFİQ ABDULƏLİ OĞLU

PDF faylını alÇapE-poçt

 
RASULOV RAFİQ ABDULƏLİ OĞLU - ADPU-nun Şəki filialının direktoru
Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent, ADPU-nun Şəki filialının direktoru
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1958-ci ildə Şəki şəhərində anadan olub.1965-1975-ci illərdə Şəki şəhər 7 saylı orta məktəbdə oxuyub,1980-cı ildə BDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirib.1980-cı ildə Şəkidə əmək fəaliyyətinə başlayıb. Evlidir 3 övladı var. YAP-ın üzvüdür.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1980-cı ildə BDU-nun riyaziyyat fakültəsini bitirmişdir.
1992-ci ildə namizədlik 'Üçlaylı geoloji mühitdə tektonik dalğavari prosseslərin modelləşdirilməsi' mövzusunda namizədlik dissertastasiyası müdafiə etmişdir.
2008-ci ildən dosentdir.
2009-cu il Respublikanın əməkdar müəllimidir.
2014-cü ildə 'Qeyri xətti parabolik və hiperbolik tənliklərin keyfiyyət xassələri' mövzusunda doktorluk dissertasiyası müdafiə etmişdir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1980-cı ildə Şəki Taxılçılıq sovxozu qiyabi orta məktəbinin Böyük Dəhnə tədris-məsləhət məntəqəsində müəllim,
1983-cü ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada böyük texnik,
1984-cü ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada mühəndis,
1989-cu ildə Şəki şəhəri Seysmik stansiyada geofizik,
1993-cü ildə M.Rəsulzadə adına BDU-nun Şəki filialında 'Təbiət elmləri' kafedrasının müdiri vəzifəsinə seçilmişdir.
1994-cü ildə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2000-ci ildə AMİ-nin Şəki filialında tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir.
2001-ci ildən hal-hazıra kimi direktor vəzifəsində çalışır
2008-ci ildə 'Təbiət elmləri və tədrisi metodikası' kafedrasında dosent vəzifəsinə seçilmişdir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Qeyri-xətti xüsusi törəməli diferensial tənliklər

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1.T.S. Hacıyev, Rasulov Hiberbolik tənliklərin həlli yolları. Rusiya Elmlər Akademiyasının Tətbiqi Riyaziyyat və Avtomatika Elmi Tətqiqat İnistutunun təşkil etdiyi Rusiya-Abxaziya Beynəlxalq Sinfozuyumu teyzisləri. Elbrus 12- 17 may 2008.
2.Blow-up solutions of nonlinear parabolic equations .Tezis . Turkish World Symposium, Kazakhstan, 2009, 1 page Gadjiev Т.S.
3.Свойства решений гиперболических уравнений. Tezis . Международный Российско-Азербай-джанский симпозиум «Уравнения смешан-ного типа» Эльбурс, 12-17 maй, 2008, Стр.50-51. Гаджиев Т.С
4.Неограниченные повышение решений нелинейных параболических уравнений. Tezis . Воронежская зимная школа, Воронеж, 2008 1 Стр
5.Нелинейные эволюционные уравнения в неограниченных областях. Tezis . Тезисы докладов. Международная конференция посвященная 85 летию члена корреспондента РАН, проф.Л.Кудрявцева Москва Стр 304-306
6.Explosive solutions of the nonlinear equation of a parabolic type .Tezis . Eighth Mississipi State – UAB Conference on Differential Equations May 7 – 9, USA 2009, Pg.176-177 . Gadjiev Т.S.
7.On the behavior of solutions of nonlinear parabolic equations .Tezis. ХVI International Congress of Mathematical Physics. August 3-8, Prague, 2009 . 1 page . Gadjiev Т.S.
8.Blow-up Solutions of Nonlinear Parabolic and Hyperbolic Equations. Tezis . Международной научной конференции посвященной 105 летию академика С.М.Никольского, Москва, 2010, Pg 64. Gadjiev Т.S.
9.Blow-up solutions of nonlinear parabolic and hyperbolic equations . Tezis. International Congress of Mathematicians. İndia, Hyderabad 2010 . 1 page Gadjiev Т.S.
10.Blow-up Solutions of the NonlinearParabolic and Hyperbolic Equations .Tezis . International Russian-Bulgarian Symposium, Nalchik, 2010, pg. 64. Gadjiev Т.S.
11.Qeyri-xətti parabolik tənliklərin sonsuz həlləri haqqında. Rusiya EA-nın müxbir üzvü, prof. L.D Kudryavtsevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş III Beynəlxalq Konfransının tezisləri. Voronej, 2006, ç.v.
12.T.S. Hacıyev. R.A.Rasulov Qeyri-məhdud oblastda qeyri- xətti evolision tənliklərin həlli. Rusiya EA-nın Tətbiqi riyaziyyat və Avtomatlaşdırma Elmi- Tətqiqat İnistutu və Azərbaycan MEA-nın Mexanika və Riyaziyyat İnstitutunun təşkil etdiyi 'Rusiya – Azərbaycan Beynəlxalq Simpoziumu' nun tezisləri. Elbrus 12-17 may, 2008, 0,1 ç.v.
13.Müasir informasiya cəmiyyəti və milli təhsilimizin inkişaf tendensiyaları. Məqalə . 'Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf' mövzusunda Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilmiş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 22-24 may 2014. Səh 29 -31
14.33. H.Əliyev fonomeni və gənclərimizin əxlaqi-mənəvi tərbiyəsi. 'H.Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili' Elmi praktik konfransının materialları. Bakı 'Müəllim ' Nəşriyyatı. 2014 5 səh.

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
1.Волновые движения в осадочно- пародных бассейных с инверсией плотности. Серия Наука о Земле. Азербайджанская ССР, Баку, 1988 № 2. 0,4 ç.v.
2.Взаимосвязь параметров внутренних волн двухслойной модели верхней мантии. Серия Наука о Земле. Азербайджанская ССР, Баку, 1988 № 0,3 ç.v.
3.Параметры внутренних волн в двухслойной модели верхней мантии. Изд.- во ' Элм'. Баку, 1988. 0,6 ç.v.
4.Возмущенные движения в верхней мантии. Серия Наука о Земле, Азербайджанская ССР, Баку, 1989 №2, 0,3 ç.v.
5.Numerical Solution of one dimensional nonlinear Longitudinal oscillations in a Class of Discontinuous Functions . Məqalə . WSЕАS Transactions of Mathematics Greece Athens 2004 Pg. 97-101
6.Numerical Solution of One Dimensional Nonlinear Wave Equation with Twice Nonlinearity in a Class of Discontinuous Functions . Məqalə. WSЕАS Transactions of Mathematics Greece Athens 2006 Vol 5 no.12, Pg.1336-1338 . R.Haluk Kul
7.Adi diferensial tənliklərin həlli üsulları. Yerli nəşriyyat Şəki 2007. 6,5 ç.v 2010
8.Rafiq Rasulov, R. Haluk Kul Numeniral Solution of One Dimensional Nonlienar Wave Equation With Twice Nonlinearity in a class of Discontinuons Functions. Budapesht Volime 5. December, 2006. 0,3 ç.v.
9.Behavior of the Solution of evolutionary tupe equation in a nonsmooth domain. Istanbul, 2008, 0,1 ç.v.
10.О поведении решений гиперболических уравнений. Məqalə . Дифференциальные уравнения и смежные проблемы. Стер-литамак, 2008, том1, Стр. 61-68 . Гаджиев Т.С
11.О поведении решений эволюционных уравнений в негладких областях. Məqalə . 'Xəbərlər', Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 2008, №2, Стр.82-85 . Гаджиев Т.С
12.Behavior of solutions of hyperbolic equations . Məqalə . Dokladi NAN of Azerbaijan? 'ElmⅦ nəşriyyatı, Bakı 2008,v.72, №8. Pg. 17-26 . Gadjiev Т.S.
13.Behavior of solutions nonlinear evolution equation in unbounded domain. Məqalə. Proceeding of Institute of Mathematics and Machineary XIХ, Baku 2008, Pg.145-157
14.Behavior of solutions of evolutionary type equation in a non-smooth domain . Məqalə . Beykent University journal of science technology Turkey, Istanbul, 2008,vol 2,№2, Pg.159-165
15.Blow up solutions of nonlinear parabolic equations . Məqalə . Transactions of NASA, ХХVIII, Baki 2008,№4, Pg.91-97
16.On the behavior of solutions of nonlinear equations. Məqalə . Cornell University ID 0906, Mathematical physics USA. NY. İtaka. 2009. 9 Pages Gadjiev Т.S.
17.On the behavior of solutions of degenerated nonlinear parabolic equations .Məqalə . Transactions NASA, ХХIХ, Bakı, 2009, №1, Pg.141-153
18.On the behavior of solutions of degenerated nonlinear parabolic equations. Məqalə. Cornell University ID 6506,1886, Mathematical physics USA. NY. İtaka. 2009. Pg.211-215 Gadjiev Т.S. Aliyev S.Y.
19.Explosive solutions of the nonlinear equation of a parabolic type. Məqalə . International journal of contemporary mathema-tical sciences. Bulgaria. Ruse. 2009. vol.4, №5-8, Pg.233-239 . Gadjiev Т.S.
20.О поведении решений операторных уравне-ний. Məqalə. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. Москва, 2010, №4, Стр 17-19
21.Взрывающиеся решения нелинейных гипер-болических уравнений. Məqalə. Журнал научных пуб-ликации аспирантов и докторантов. Курск, 2010, №3, Стр.163- 167 . Gadjiev Т.S.
22.О поведении решений выраждающихся гиперболических уравнений .Məqalə . Естественные и технические науки. Москва, 2010, №2, Стр. 42-51. Gadjiev Т.S.
23.Blow-up Solutions of the Nonlinear Parabolic and Hyperbolic Equations . Məqalə. Mathematical Analysis, Differential Equations and Applications. Bulgaria, 2010 . 8 pages. Gadjiev Т.S.
24.Blow- up solutions of nonlinear parabolic and hyperbolic equations. Tezis. International Congress of Mathematicians. India, Hyderabad 2010. 1 page. Gadjiyev T.S
25.Explosive solution of the nonlinear equation of a parabolic type .Məqalə . Applied Mathematics Letters, USA, 2011 (24), pg.1676-1679 . Gadjiev Т.S.
26.Behavior of solutions of nonlinear parabolic equations at unbounded increasing of boundary functions .Məqalə . Beykent University journal of science technology Turkey, İstanbul, 2011, vol 4, №1, pg. 98-108 . Gadjiev Т.S.
27.On removable sets of the first boundary-value problem for degenerated elliptic equations. Məqalə . Mathematical Analysis. vol. Article İD 512109, USA, 2011 20 page . Gadjiev Т.S.
28.On the behavior of solutions of nonlinear hyperbolic equation in a domain with non-smooth boundary. Məqalə . Applied Mathematics Letters, USA, 2011 (24), pg.283-287. Gadjiev Т.S.
29.Removable singularities of solution degenerated nonlinear elliptic equation of boundary of domain .Məqalə . Nonlinear Analysis, USA, 2011 (74), no: 16, Pg.5566-5571 . Gadjiev Т.S.
30.On behavior of solutions of degenerated hyperbolic equations .Məqalə . Applied Mathematics, article ID 124936, USA, 2012 17 pages .Gadjiev Т.S.
31.On behavior of solutions of hyperbolic equations. Məqalə . International journal of contemporary mathematical sciences. Bulgaria, Ruse, 2012, vol7, №1-4 . Pg.137-143. Gadjiev Т.S.
32.On behavior of solutions of degenerated nonlinear parabolic equations. Məqalə . Applied Mathematics letters, USA , 2012 (25), Pg.1535-1538 Gadjiev Т.S.
33.On behavior of solutions of nonlinear parabolic equations .Məqalə. NASA News of Mathematics and Mechanics Institute Baki printing . Mammadov Y.A. Gadjiev Т.S
34.T.S . Hajiev, R.A. Rasulov. Explosive Solution of the Nonlinear Equation of a parabolic Tupe/ Int J Contempt Math. Science. Vol. 4.
35.Müasir informasiya cəmiyyəti və milii təhsilimizin təhsilimizin inkişafı tendesiyaları. 'Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf' mövzusunda Azərbaycan Müəllimlər inistitutunda keçirilmiş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. Bakı, 22-24 2014. Səh 29-31
36.Behaviour of solutions some classes o the nonlinear parabolic equations. XXV İnternational Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2015), 11-15 may, 2015 Skhidnytsia, Ukraine. T.S. Gadjiev. S.A.Aliyev səh 21-22
37.The Linear Degenerate Elliptic Para bolic Equations. XXVII İnternational Conference Problems of Decision Making Under Unce rtainties (PDMU-2016), Kiev 23-27 may, Tbilisi, Rostumi. T.S. Gadjiev. S.A.Aliyev Ctp. 59-60
38.О проведение решений выреждающихся гиперболических уравнений. Akademik M.L.Rəsulovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş, Nəzəri və tətbiqi riyaziyyatın aktual məsələləri' adlı Respublika Elmi Konfransının materialları. Şəki 28-29 oktyabr 2016. T.S.Gadjiev. Səh 131-135
39.The matematikal modeling of filtration problems in the land and swampyareas. XXIX İnternational Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties (PDMU-2017), ABSTRACTS, 10-13 MAY, 2017. Mukachevo, Ukraine. Aliyev S.A. Rustamov Y.İ. Pg. 16-18

tel: (+994) 24-246-02-18
mob: (+994) 50-335-77-13

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Biz həqiqəti təkcə ağlımızla deyil ürəyimizlə də dərk edirik. B. PASKAL

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

QALEREYA

joomlatemp