Fəxrİ lövhə

Elmlər doktoru - 3 nəfər
Fəlsəfə doktoru - 16 nəfər
Professor - 1 nəfər
Dosent - 8 nəfər
Əməkdar müəllim - 2 nəfər
Baş müəllim - 43 nəfər

Xüsusi menyu

TƏQVİM

< Dekabr 2019 >
Bz Ç Ç Cm C. Ş Bz
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

KEÇİDLƏR

 

adpu1

SOSIAL ŞƏBƏKƏLƏR

TƏRCÜMƏ ET:
English Russian
Müavinlər

ABDULLAYEVA GÜLARƏ ABDURAHMAN QIZI

PDF faylını alÇapE-poçt

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, tədris işləri üzrə direktor müavini

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

Abdullayeva GulareAbdullayeva Gulare1970-ci ildə Şəki rayonunda anadan olub. 1977-1987-ci illərdə Şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində, 1987-1992-ci illərdə N. Tusi adına ADPU-nun Filologiya fakültəsində, 1992-1995-ci illərdə həmin universitetdə “Xalqların dilləri” ixtisası üzrə aspiranturada təhsil almışdır.1995-ci ildən 2000-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş müəllim, ictimai əsaslarla “Dillər” kafedrasının müdiri, Filologiya fakültəsinin dekanı vəzifələrində çalışmışdır. 2000-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun Şəki filialında fəaliyyətini davam etdirir. 2001-ci ilin avqustunda G.Abdullayeva Azərbaycan Müəllimlər İnsitutunun Şəki filialında tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin edilmişdir. Hazırda o, həmin vəzifədə işləyir. Ailəlidir, bir övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1987-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsini,
1992-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspiranturasını bitirmişdir.
2000-ci ildə “Azərbaycan dilində -sa/-sə şəkilçisi, onun qrammatik və üslubi xüsusiyyətləri” adlı namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.
2014-cü ildə AAK-in qərarı ilə dosent elmi adını almışdır.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1992-ci ildə şəki rayon Qoxmuq kənd orta məktəbində müəllim,
1995-ci ildə M. Ə. Rəsilzadə adına BDU-nun Şəki filialında baş müəllim,
1997-ci ildə Dillər kafedrasının müdiri,
2000-ci ildə AMİ-nin Şəki filialında baş müəllim,
2001-ci ildə tədris işləri üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Azərbaycan dili

+ TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR
Müasir Azərbaycan dili.

+ NƏŞR OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ
">
1.-sa|-sə şəkilçisinin tədqiqi tarixinə bir nəzər. Azərb. Resp. Pedaqoji Ali məktəb aspirantlarının Elmi konfr. tezisləri, Bakı,1994, s.61-62.
2. Qədim türk yazılı abidələrinin dilində -sar,-sər şəkilçisi.“Tarixi-linqvistik fənlərin tədrisi problemləri” jurnalı, Bakı,1994, s. 92-94.
3.M. Kaşğarinin “Divani-lüğət-it-türk” əsərində -sa|-sə şəkilçisi.“Pedaqoji universitet xəbərləri” jurnalı, N 2, Bakı,1994, s. 40-45.
4.-sa/-sə şəkilçisinin morfoloji xüsusiyyətləri.“Dil məsələlərinə dair tematik toplu”, N 2, Bakı,1994. s. 97-99.
5.Azərbaycan dilində -sa/-sə şəkilçisinin sintaktik xüsusiyyətləri. Gənc alimlərin və aspirantların respublika konfransının tezisləri, Bakı, 1995, s. 62.
6.-sa/-sə şəkilçisinin genezisi. Tədqiqlər-5, Bakı, “Elm”, 1999, s. 3-6.
7.-sa/-sə şəkilçisinin praforması. Tədqiqlər-5, Bakı, “Elm”, 1999, s. 7-12.
8.-sa/-sə morfoloji-sintaktik əlamətli koordinativ şərt konstruksiyaları. Tədqiqlər-5, Bakı, “Elm”, 1999, s. 55-57.
9.Fellərdə şərt məzmununun ifadə formaları-“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” –“Bakı, Slavyan Universitetinin xəbərləri”, 2007, s. 3-6.
10.Vaqif Aslanın şeirlərinin dili--“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” –“Bakı, Slavyan Universitetinin xəbərləri”, 2009, N 6, s. 94-99
11. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dili dərslərində interaktiv təlim metodlarından istifadə-“Pedaqoji Universitet xəbərləri”, 2009, N 6, s. 205-209
12. Müasir Azərbaycan dilində qarışıq tipli tabesiz mürəkkəb cümlələr--“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” –“Bakı, Slavyan Universitetinin xəbərləri”, 2010, N3, s. 3-7
13. Müasir Azərbaycan dilində qarışıq tipli tabeli mürəkkəb cümlələr-“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” –“Bakı, Slavyan Universitetinin xəbərləri”, 2010, N 6, s. 3-7
14. Azərbaycanda əlifba islahatı sahəsində Mirzə Fətəli Axundzadənin təşəbbüsləri - -“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri” –“Bakı, Slavyan Universitetinin xəbərləri”, 2013, N 4, s. 3-6.
15. Sintaksisin tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadə - "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" - "Bakı Slavyan Universitetinin xəbərləri" , 2015, N 1, s. 125-130.        16. Müasir Azərbaycan dilində qeyri-məhsuldar şəkilçilər - "Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri" - “Bakı Slavyan Universitetinin xəbərləri” , 2017, N 1, s. 6-9

+ KİTABLARI
1.Azərbaycan dilində -sa, -sə şəkilçisi, onun qrammatik və üslubi xüsusiyyətləri. Bakı, “Elm”, 2000,120 səh.
2.Müasir Azərbaycan dili. II hissə.(Morfologiya, sintaksis). Dərs vəsaiti. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013. 308 səh.
3. Ali və orta məktəblərdə Azərbaycan dilinin inteqrativ tədrisi. Metodik vəsait. Bakı, “Müəllim”, 2014. 164 səh.

+ PROQRAMLAR
1. Seçmə fənn: Ədəbi tənqid tarixi. Bakı. “Müəllim”, 2014.
2. Müasir Azərbaycan dili. Bakı, “Müəllim”, 2014.

Tel: +(994 24) 246 06 65


 

Çələbiyev Nuralı Zərbalı oğlu

PDF faylını alÇapE-poçt

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT


1959-cu ildə Oğuz rayonunda anadan olub.1967-1975-ci illərdə Oğuz rayon Bucaq kənd səkkizillik məktəbində, 1975-1977-ci illərdə Oğuz şəhər 2 saylı orta məktəbdə oxuyub. 1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirmişdir. 1981-1993-cü illərdə Oğuz rayonunda orta məktəbdə müəllim, təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, Oğuz Rayon Təhsil Şöbəsində metodist və məktəb inspektoru vəzifələrində işləmişdir. 1993-cü ildən 2000-ci ilədək Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş müəllim, dosent, kafedra müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 2000-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı yaradıldıqdan sonra orada dosent, kafedra müdiri kimi fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2006-cı ildən elmi işlər üzrə direktor müavini vəzifəsin də işləyir. Filialın “Ümumelmi fənlər kafedrasının dosentidir. 2009-cu ildə Təhsil Nazirliyinin Kollegiya qərarı ilə "Fəxri Fərmanla təltif edilmiş, 2011-ci ildə "Qızıl Qələm" Media Mükafatına layiq görülmüşdür. Ailəlidir. 3 övladı, 5 nəvəsi var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirmişdir.
1990-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aspiranturasında yaş və pedaqoji psixologiya ixtisası üzrə təhsil almışdır.
1991-ci ildə namizədlik: “Altıyaşlıların birinci sinifdə riyaziyyatı mənimsəmələrinin pedaqoji psixoloji imkanları”
2008-ci ildə “dosent” elmi adına layiq görülmüşdür.
+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1981-1982-ci illərdə Oğuz Rayon Astraxanovka kənd orta məktəbində müəllim
1982-1983-cü illərdə Oğuz Rayon Qarabulaq kənd orta məktəbində müəllim
1983-1986-cı illərdə Oğuz Rayon Muxas kənd orta məktəbində təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini
1987-1990-cı illərdə Oğuz Rayon Təhsil şöbəsində metodist
1990-1993-cü illərdə Oğuz Rayon Təhsil şöbəsində məktəb inspektoru
1993-1994-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasında baş müəllim.
1994-1995-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında ictimai əsaslarla dekan
1995-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedranın müdiri
2000-2002-ci illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında dosent
2002-2006-cı illərdə AMİ-nin Şəki filialında “Ümumelmi fənlər” kafedrasının müdiri
2006-cı ildən elmi işlər üzrə direktor müavinidir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
İbtidaiTəhsil sistemində psixoloji xidmətin təşkili və aktual problemləri
Ailə münasibətlərinin sosial –psixoloji problemləri
Yeniyetmə və gənclərdə deviant davranışın motivasiyası və profilaktikasının sosial-psixoloji məsələləri

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2007. Bakı, ADPU Azərbaycan Xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müəllim hazırlanma siyasəti və problemləri “Beynəlxalq konfrans”
2008,Bakı,AMİ. Azərbaycan cəmiyyətinin müasir mərhələsində gənclərin əxlaqi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri.// Respublika Elmi Konfransı
2009,Bakı,AMİ. Müasir şəraitdə yaşlıların təhsili:problemlər və perspektivlər.// Respublika Elmi Konfransı
2011, Bakı, Avrasiya Universiteti. Qloballaşma şəraitində humanitar elmlər aktual problemləri// Respublika elmi-praktik konfransı
2011, Bakı, Azərbaycan Universiteti. Qloballaşma şəraitində davamlı inkişafın aktual problemləri// Beynəlxalq konfrans
2011, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri// Beynəlxalq elmi konfrans
2013, Bakı, ADPU-Ali pedaqoji məktəb tələbələrinin peşə fəliyyətinə hazırlığının psixoloji problemləri// Beynəlxalq elmi konfrans
2014, Bakı. AMİ. Müəllim hazırlığının müassir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf. // Beynəlxalq elmi konfrans
2014, Bakı, AMİ. Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları // Respublika elmi konfransi
2014, Bakı, AMİ. Müassir şəraitdə tərbiyə sisteminin vəziyyəti: axtarışlar, problemlər, təkliflər // Respublika elmi konfrans
2014, Bakı. Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara sosial-psixoloji rabilitasiya xidmətinin təşkili. // Respublika elmi-praktik konfransı
2014, Bakı. Ənənəvi və interaktiv təlim metodları: müqayisələr və paralellər.// III Beynəlxaq konfrans
2017, Novomber,Psychological character of struktural and funksional changes of Azeri family madel in globalization conditions// İnternational Seience conference İnclusive Education: Research Learning, Teaching and Student Support-Abstrects Sokhumi State University// Tbilisi-20-21
2017-ci il 6 dekabr,Bakı.Rol-cins davranışının pozulması ailədaxili konfiliktlərin determinantlarından biri kimi// Ə.Ə.Əlizadənin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Əbdül Əlizadə:”Ənənəvi təhsildən yeni təfəkkür məktəbinə”adlı respublika elmi konfransının materialları// ADPU,
2017, Bakı, Azərbaycan ailə modeli milli-mənəvi dəyərlər və qloballaşma kontekstində//“Mədəniyyət Dünyası”// ADMİU// XXXIII
2018, Mingəçevir,Müasir ailədə şəxsiyyətin sərvət meylində və sosial yönəlişliyində dəyişmələrin psixoloji motivləri//7-8 may 2018-ci il tarixlərdə Mingəçevir Dövlət Universitetində keçirilmiş “Qlobal tendensiyalar və müasir Azərbaycan” adlı respublika elmi konfransının materialları//
2018-ci il 28-29 iyun.Bakı.Türk xalqlarının etnopsixoloji görüşlərində ailə konsepti: ənənə və müasirlik//28-29 iyun 2018-ci il tarixdə keçirilmiş “Türkdilli ölkələrdə təhsil və sosial elmlər” mövzusunda AXC-nin 100 illiyinə və Qafqaz İslam Ordusunun 100 illik yubileylərinə həsr olunmuş Beynəlxalq Simpoziumun materialları
2018-ci il,11-13 oktyabr Qloballaşma şəraitində ailə həyat tərzinin modernləşməsinin psixoloji xüsusiyyətləri.// 11-13 oktyabr 2018-ci il tarixlərdə Qazaxıstan Respublikası Almatı Dövlət Pedaqoji Qızlar Universitetində keçirilmiş V Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumunun materialları
2018-ci il 15-16 noyabr //Konfiliktli qarşılıqlı təsir ailədaxili münasibətlərdə psixoloji risk amili kimi// Bakı Slavyan Universitetində keçirilmiş “Kulturoloji Paradigmalar və Yeniləşən Azərbaycan” mövzusunda Beynəlxalq Konfransın tezisləri// BSU,
2018-ci il 23 noyabr Gender konsepsiyasının psixoloji aspektləri//“Gender problemi və müasir Azərbaycan” mövzusunda Azərbaycan Universitetində keçirilmiş respublika elmi konfransının materialları

+ ELMİ VƏ METODİKİ MƏQALƏLƏRİ
1989,Bakı,Məsələ həlli bacarıqlarının formalaşdırılması.//İbtidai məktəb və məkətəbəqədər tərbiyə. N 3.
2000,Bakı, Humanistləşdirmənin pedaqoji imkanlarına dair. // Təhsil, mədəniyyət, incəsənət, N 2
2000, Bakı, Erkən yaşdan təlim problemi. // İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, N 2
2002, Bakı, Təlimdə yeni texnologiyalar: dialoq dərslər.// Təhsil,mədəniyyəti, incəsənət, N 2
2002, Bakı. Məktəb psixoloqunun “çətin” yeniyetmələrlə işinin xüsusiyyətləri. // Təhsil, mədəniyyət,incəsənət,N 3
2003,Bakı.Məktəblilərdə emosional stressin xüsusiyyətləri.// Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. N4
2003, Bakı. Altı yaşlı uşaqlara məktəbdə psixoloji yardımın əsas formaları. // Pedaqoji Universitet Xəbərləri, N 4
2005, Bakı. Məktəbəqədər yaşda sensor inkişafın xüsusiyyətləri.// Pedaqoji Universitet Xəbərləri, N 1
2006, Bakı. Uşaqlıq dövrünün yaş böhranları və onların psixoloji təbiəti.// İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə, N 2
2007, Bakı.İntellekt: mənşəyi, strukturu və formalaşmasına təsir göstərən amillər. // Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri. N 1
2007,Bakı. Təlimdə geridəqalmanın klinik göstəriciləri və korreksiya imkanları.// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. N 3
2009, Bakı. “Vunderkindlər fenomeni” // Bakı Slavyan Universitetinin Xəbərləri. N 4
2010, Bakı. Pedaqoji ali məktəb tələbələrinin peşə fəaliyyətinə hazırlığının psixoloji məsələləri. //AMİ-nin xəbərləri. N 2.
2011, Bakı. Müasir psixoloji testlər və onların təsnifatı haqqında.// AMİ-nin xəbərləri. N 1.N 3.
2011, Bakı. Əkizlərin psixologiyası haqqında bəzi mülahizələr. // Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universitetin xəbərləri.
2012,Kompyuter və uşaqların fizioloji sağlamlığı.//Təhsil N-5-6
2013,Uşaqları psixi inkişafının senzitiv yaş dövrləri.// Təhsil N10
2014, Bakı. Milli mənlik şüuru milli ideologiyanı formalaşdıran amillərdən biri kimi// Pedaqoji Universitet xəbərləri.N 4
2015, Bakı, Ailə psixologiyası. fənn proqramı “Müəllim”,
2015, Bakı, Ailədə nəsillər arasında konfiliktlər sosial-psixoloji təhlil kontekstində//Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri BSU//N 1
2015, Bakı, Uşaqlarda yalançılığın səbəbləri və onun profilaktikası //“Təhsil” jurnalı// N 11
2015, Bakı, “Deviant” davranış formaları və onların elmi izahına yanaşmaların müxtəlifliyi // Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi Xəbərləri.// N 6.
2015, Bakı, “Deviant” davranış formaları və onların elmi izahına yanaşmaların müxtəlifliyi// Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Təbiət, humanitar və pedaqoji elmlər bölməsi// N 2.
2016, Bakı, Bacarıqlar, vərdişlər və adətlər fəaliyyətin vasitələri kimi.// “Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”// BSU, N 1.
2016, Bakı, Yeniyetmə və gənclərdə addiktiv davranışın motivasiyası və təzahür xüsusiyyətləri//Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri// N 1
2016, Bakı, Dəyərlər sistemi və onların təsnifatına yanaşmalar// Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu Elmi Əsərlər// N 4
2017, Bakı, İnsan həyatının normal yaş böhranlarının simptomatikası və onların davranışda təzahürü// Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri.// N 1
2017, Bakı, Yeniyetməlik və erkən gənclik yaşlarında həyati özünü təyinetmənin psixoloji aspektləri//Bakı Slavyan Psixologiya jurnalı// N=1
2017, Bakı, Ailədaxili münasibətlərin formalaşmasında ünsiyyət tipləri və üslublarının rolu //Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitunun Elmi əsərləri// N 6
2017, Bakı, Qloballaşma şəraitində ailədaxili münasibətlərdə transformasiyalar//“Tarix İnsan və Cəmiyyət” Elmi-nəzəri və elmi-metodik jurnal// ADPU. N 2 (17)
2017, Bakı, Psixoloji iqlim ailədaxili münasibətlərdə qarşılıqlı təsirin əsası kimi// Təhsil İnstitutunun Elmi Əsərləri// N 5,
2017, Bakı, Müasir ailə sistemində qarşılıqlı münasibətlərin psixoloji xüsusiyyətləri// Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası// ADPU-nun Elmi Xəbərləri// N 3 C.65
2017, Bakı, Yeniyetmə və gənclərdə fərdi həyat üslubunun formalaşmasının ailədaxili münasibətlərə təsiri //, N1
2018, Bakı,Cinsi fərqlər amili və gender stereotiplərinin ailədaxili münasibətlərə təsirinin psixoloji xüsusiyyətləri// Tarix insan və cəmiyyət Elmi nəzəri və elmi metodik jurnal// ADPU// N1
2018, Bakı,Qloballaşma dövrünün gender problemləri və onlıarın ailədaxili münasibətlərəö təsiri// Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri// N3
2018, Bakı,Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığında ailədaxili münasibətlərin etnopsixoloji səciyyəsi// Humanitar elmlər seriyası// AMEA-nın Xəbərləri. №1
2018, Bakı,Ailədaxili münasibətlərin sosial tənziminin psixoloji şərtləri// Azərbaycan Dillər Universitetinin Elmi xəbərləri//№
2018, Bakı,Qısqanclıq amili ailədaxili münasibətlərdə konfliktogen amil kimi//“Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri”// BSU. № 3
2018, Bakı,Психологические особенности взаимоотношений в семейной системе Азербайджана в условиях глобализации// Журнал “Psixologiya”// № 2
2018. Avstriya, Vyana. Psychological analysis of norms related to gender roles in Azerbaiyani family// European Sciense Riview The European Journal of Education and Applied Psychology// N=4
2018, Bakı,Azərbaycan etnopsixoloji fikrində ailə və ailə məişəti məsələləri// Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin “Mədəniyyət Dünyası” jurnalı// XXXV buraxılış
2018, Bakı,Ailə mənəviyyatımızın beşiyi güvənc qaynağımızdır.// “Təhsil” Elmi-nəzəri pedaqoji, metodik jurnal// N=10
2018, Bakı,Confilicting interaction as a pshylogical risk factor in intra family relations// Journal of Awareness Rating Akademy cilt:3 sayı: özelUniversitetinin Xəbərləri. N2
2019.Bakı.Ailədə ər arvad münasibətlərinin formalaşmasında və qarşılıqlı adaptasiyada fərdi psixoloji xüsusiyyətlərin rolu// Bakı Dövlət Universitetinin “Psixologiya” jurnalı// N 1

+ KİTABLARI
2000,Bakı. Məktəblilərlə qabiliyyətlərin inkişafı və tərbiyəsi (metodik tövsiyə)
2003,Bakı. Psixodiaqnostika məsələləri. (dərs vəsaiti)
2005,Bakı. Uşaq psixologiyası. (dərs vəsaiti)
2009,Bakı. Təhsil sistemində psixoloji xidmət: nəzəriyyə tərbiyə və təcrübə. (dərs vəsaiti, 2 hissədə)
2015. Bakı. Ailə psixologiyası (dərs vəsaiti)
2017.Bakı.Dünyanın məşhur və tanınmış psixoloqları(tarixi-bioqrafik oçerklər)

 

HƏMİDOVA XURAMAN İSA QIZI

PDF faylını alÇapE-poçt

Baş müəllim, Təlim Tərbiyə üzrə təşkilatçı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1963-cü ildə Şəki rayonunun Baş Layıskı kəndində anadan olmuşdur. 1970-1976-cı ildə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbdə, 1977-1980-ci ildə Şəki şəhər M. Qorki adına 10 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır. 1980-ci ildə S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Universitetinin tətbiqi-riyaziyyat fakultəsinə daxil olmuş, 1985-ci ildə həmin fakültəni bitirib, təyinatla Şəki Dəmir Beton Ağac Məmulatı və Metal Konstruksiyaları istehsalı Eksperimental zavodunda iqtisadçı vəzifəsində işə başlamışdır. 1991-ci ildə həmin müəssisədə plan şöbə rəisi təyin olunmuşdur. 1993-cü ildə M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialına laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1998-ci ildə həmin müəssisədə baş laborant, 1999-cu ildə müəllim, 2000-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında müəllim kimi fəaliyyətimi davam etdirmişdir. 25.09.2001 tarixdə AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri kafedrasında baş müəllim vəzifəsinə seçilmişdir. 1997-2007-ci illərdə ictimai əsaslarla dekan vəzifəsində çalışmışdır. 2007-2008-ci ildə 'PKYH İA və təkmilləşdirilməsi', 2008-2009-ci ildə isə 'Kredit sistemi və tələbə naliyyətlərinin qiymətləndirilməsi' kabinetinə müdir vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 2009-cu ilin oktyabrından əlavə təhsil üzrə direktor müavini vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1997-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 2008-2013-cü illərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının idarə heyətinin üzvü seçilmişdir. 2008-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının Şəki Təşkilatı 'Dodu' ərazi ilk təşkilatı Qadınlar Şurasının sədridir. Ailəlidir. 3 övladı var.


TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1985-ci ildə S.M.Kirov adına Qırmızı Əmək Bayrağı Ordenli Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1985-1991 Şəki DBAM və MKİEZ iqtisadçı
1991-1992 Şəki DBAM və MKİEZ plan şöbə rəisi
1993-1998 BDU Şəki filialı laborant
1998-1999 BDU Şəki filialı baş laborant
1999-2001 BDU Şəki filialı müəllim
2001-2003 AMİ-nin Şəki filialı müəllim
2003-2007 AMİ-nin Şəki filialı baş müəllim
1997-2007 AMİ-nin Şəki filialı ictimai əsaslarla dekan
2007-2008 AMİ-nin Şəki filialı'PKYHİA və T' kabinetinin müdiri
2008-2009 AMİ-nin Şəki filialı'KS və TNQ' kabinetinin müdiri
Hal - hazırda ADPU-nun Şəki filialında Təlim Tərbiyə üzrə təşkilatkı işləyir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
İbtidai siniflərdə fənn kurikulumlarının tətbiqi şəraitində şagirdlərin riyazi təfəkkürünün formalaşdırılmasının elmi-nəzəri və texnoloji əsasları.

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2004, 29 oktyabr, 'Öyrədənlərin öyrədilməsi' proqramı üzrə Təhsil menecerləri kursları üçün mühazirəçi hazırlayan xüsusi təlim kursu. 'Təhsilin idarə olunması və iqtisadiyyatı'. 'Öyrədən' statusu verilməsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 
2004, 30 iyun, 'Öyrədənlərin öyrədilməsi' proqramı üzrə 'Fəal və interaktiv təlim metodları' mövzusunda xüsusi təlim kursu. 'Öyrədən' statusu verilməsi. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı 
2008, 08-12 sentyabr, 'Azərbaycan Respublikasında ali təhsilin bakalavr pilləsində ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığı üzrə çərçivə kurrikulumu' Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
2009, İKT-nin təhsilə tətbiqi üzrə 'Müəllimlərin Peşəkarlıq Səviyyəsinin Təkmilləşdirilməsi', Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Mədəd 2010, 03 iyul, 'Avropada Baloniya Prosesi və onun Azərbaycanda Perspektivliyi', Azərbaycan Dillər Universitetinin Resurs Kompleksi - Amerika Mərkəzi
2013, iyul, 'Şəki Məktəbəqədər Təhsil Müəssisələrində İnklüziv təhsilin inkişafı' layihəsinin Ali Təhsil komponenti çərçivəsində 'İnklüziv Təhsil üzrə Alitəhsil müəssisələri üçün hazırlanmış kurs', Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu 
2015, 22-27 may, 'Təhsildə Fəlakət Riskinin Azaldılması' UNİSEF-in Azərbaycandakı nümayəndəliyi
2017, 22 sentyabr, 'Participated in Task Based Learninq' seminar Sheki Azerbaijan

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
Bakı, 2008. Kiçikyaşlı məktəblilərin ümümi inkişaf səviyyəsinin yüksəldilməsində riyaziyyat təliminin rolu.//Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Xəbərləri. N 1
Bakı, 2009. Riyaziyyatın tədrisi metodikasının məqsəd və məzmunu.// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Xəbərləri. N 3
Bakı, 2009. İbtidai sinif şagirdlərinə riyaziyyatdan tətbiqi yaradıcılıq qabiliyyətlərinin aşılanması.// Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Elmi Xəbərləri. N 4
Bakı, 2013. Riyaziyyat dərslərində şagirdlərin idrak fəaliyyətinin inkişaf etdirilməsi.// Pedaqoji Universitet Xəbərləri. N 4
Bakı, 2014. İbtidai siniflərdə mətnli məsələlərin rolu.// Pedaqoji Universitet Xəbərləri. N 2
Bakı, 2015. Mətnli məsələlər və sadə məsələlərin həlli metodikası.// Bakı Slavyan Universiteti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. N 1
Bakı, 2015. Mürəkkəb məsələlər və həlli metodikası.//Bakı Slavyan Universiteti Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. N 3
Bakı, 2016. Şagirdlərin fəaliyyətinin alt standartların reallaşmasını hədəfləyən harmoniyası.// Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi.N 3
Bakı, 2019. Ümumtəhsilin keyfiyyətinin idarəolunmasının bəzi aspektləri barədə.// Azərbaycan Respublikasının Təhsil İnstitutu Elmi Əsərlər. cild 86, N 1

Tel: +(994 24) 24 6 05 79

 

İDARƏETMƏ PANELİAXTARIŞ

Təsadüfİ aforİzm

Cavanlara qocalıq yaraşmadığı kimi,qocalara da cavanlıq yaramaz. ƏFZƏLƏDDİN XAQANİ

Qan yaddaşI

Xankəndi(26.12.1991)
Xocalı (26.02.1992) 
Şuşa (08.05.1992)
Laçın (17.05.1992)
Xocavənd (02.10.1992)
Kəlbəcər (3-4.04.1993)
Ağdərə (07.07.1993)
Ağdam (23.07.1993)
Cəbrayıl (23.08.1993)
Fizuli (23.08.1993)
Qubadlı (31.08.1993)
Zəngilan (30.10.1993)

SORĞU

Səhifəmiz necə alınıb?

QALEREYA

joomlatemp