ƏKBƏROVA ƏSMAYƏ BƏXTIYAR QIZI

Çap

06.12.17 10:15 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 24.11.17 12:43


Dillər kafedrasının baş müəllimi, Filologiya fakültəsinin "Dillər" kafedrasının müdiri


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1947-ci ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1954-1962-ci illərdə Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbdə 9 illik təhsil almış, 1962-1966-cı illərdə Şəki Pedaqoji Texnikumuna daxil olmuş və texnikumu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1966-1971-cı illərdə Mirzə Fətəli Axundov adına Xarici Dillər İnstitutunda təhsil almışdır. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyu müxtəlif treninqlər və Beynəlxalq konfranslarda fəal iştirak etmiş, 18 Beynəlxalq sertifikat qazanmışdır.2000-ci ildə Fransanın Bezanson şəhərində ixtisasını artırmış, Parisdə təcrübədə olmuşdur. 2009-cu ildə Fransa Təhsil Nazirliyinin ''Palmes Akadémique''medalı və ''Təhsil kavaleri diplomu'' ilə təltif edilmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
1966-cı ildə Şəki Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir.
1971-ci Mirzə Fətəli Axundov adına Xarici Dillər İnstitutunu bitirmiş, ali təhsil almışdır.
2005-ci ildən ''Baş müəllim'' seçilmişdir.
2005-2017-ci illərdə 'Əlavə təhsilə metodik xidmət kabinetinin müdiri vəzifəsində çalışmışdır.
2017-ci ildən Dillər kafedrasının müdiri təyin edilmişdir.
 
+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1972-ci ildə Şəki şəhər 12 saylı orat məktəbdə fransız dili müəllimi.
1974-2007-ci illərdə 20 saylı orta məktəbdə fransız dili müəllimi,
1994-2003-cü il, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında metodist,
2003-2006-cı il, ''Əlavə Təhsilə Metodiki Xidmət'' kabinetinin müdiri və ''Bakalavr'' pilləsində fransız dili müəllimi,
2006-2008-ci il, Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında Pedaqoji kadrlara metodik xidmət kabinetinin müdiri,
2008-ci ildən Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında Əlavə təhsilə metodik xidmət kabinetinin müdiri.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
İREX 2004-2006. Müəllim hazırlığının və orta təhsilin yeni perspektivləri (qərb təhsili sistemi təcrübəsi əsasında) 12 il.
Tərcümə və transmilli proseslər.'' Beynəlxalq konfrans ''Dillər'' Universiteti.. 14-15 aprel. Bakı. 2005.
''Müasir Azərbaycan gəncliyi: dövlətçilik və siyasət.''Respublika Elmi konfransı. AMİ. Baki.2008.
''Andraqoq yaşlıların təhsilinin təşkilatçısı vı animatorudur.'' AMİ.Respublika Elmi Konfransı . Bakı. 2009.
''Xarici dil dərslərində müasir təlim metodlarından istifadə yolları''. ''Dillər Universiteti'' 7-8 iyun. 2012.
''Gənclərin tərbiyəsində ailə, məktəb və ictimaiyyətin rolu.'' Təhsil Problemləri İnstitutu. Beynəlxalq konfrans. Bakı. 28 iyun. 2012.
2005. Bakı. ''Poeziya tərcüməsinin xüsusi problemləri.'' ''Tərcümə və transmilli proseslər'' adlı Beynəlxalq Konfrans. Azərbaycan Dillər Universiteti. Tezislər toplusu.
2008. Bakı. ''Müasir Azərbaycan gəncliyi: dövlətçilik və siyasət'' adlı Respublika Elmi Konfransının tezisləri. AMİ.
Fransa Milli Təhsil Nazirliyinin Chevalier dans l`Ordre des Palmes. Académiqies'' dplomu.
Fransa Milli Təhsil Nazirliyinin Chevalier dans l`Ordre des Palmes. Académiques'' medalı.
1999. avqust. Bakı. Fransa səfirliyi.
1999. noyabr. Bakı. Fransa səfirliyi.
1999. 17 dekabr. Bakı. Fransa səfirliyi.
2000. 14 aprel. Bakı. Fransıa səfirliyi.
2000. iyul-avgust. Bakı. Fransa-Bezanson ''Beynəlxalq Dilçilik Mərkəzi.'' (CLA)
2001. 11 iyun. Bakı. Fransıa səfirliyi.
2004-2006. Bakı. 3 illik fəaliyyət. ABŞ səfirliyi tərəfindən həyata keçirilmiş layihə. (İREX) Sertifikat-''Trener''
2007. 28 iyul. Bakı. Fransa səfirliyi.
2008. 21 iyul. Bakı .Fransa səfirliyi.
2005. 14,15 aprel. Baki. ADU. tezis
2008. aprel. Baki. AMİ.
2009. 30 aprel. Baki. AMİ.
2011. iyun. Şəki. Fransa səfirliyi.
2011. ''MƏDƏD'' kursu. Şəki.
''Qabaqcıl məktəblər və yaradıcı müəllimlər'' adlı metodiki vəsait.
2013 iyul Bakı Fransa səfirliyi

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
1. 2003. Bakı. « Təhsilin humanistləşdirilməsi və pedaqoji kadrların ixtisasının artırılması məsələlərinə müasir baxış'' Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər №3.
2. 2004. Bakı. ''Azərbaycan - Fransa ədəbi əlaqələri''. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı. Tədqiqlər №3.
3. 2006. Bakı. ''Kiçik yaşlı məktəblilər'' üçün yazılmış Azərbaycan mahnılarının fransız dilində səslənmə variantları. Elmi-metodik və bədii-publisist jurnal ''Le Français en Azerbaidjan''. № 2-3. 2007, Bakı. ''Xarici dil dərslərində yeni təlim texnalogiyalarından istifadə.'' Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri. №3.
4. 2008. Bakı. ''La Francophonie en Azerbaidjan, `a Cheki '' Elmi – metodik və bədii publisist jurnal. №1.
5. 2009. Bakı. ''Andraqoq yaşlıların təhsilinin təşkilatçısı və animatorudur.'' Respublika Elmi Konfransının materialları.
6. 2009. Bakı.''Fransız dili frazeoloji birləşmələrinin Azərbaycan dilində səslənmə variantları''. ''Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri'' adlı Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. N1.
7. ''Le Français en Azerbaidjan'' jurnalının ardıcıl nömrələrində dilin tədrisi ilə bağlı müxtəlif məqalələr.
8. ''İnteraktiv kurrikulum : mahiyyəti və nümunələr'' müəllim üçün vəsait. Bakı. İREX. Model 3. 0,8 ç.v.
9. Fransız dilindən tərcümələr. Şer toplusu. Bakı. 2005. Beynəlxalq Elm mərkəzi.
10. İxtisası Fransız dili olmayan pedaqoji fakultələr uçun Fransız dili Proqramı. Bakı. AMİ. 2011.
11. ''Azərbaycan-Fransa ədəbi əlaqələri'' Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. Bakı. Tədqiqlər. N3.2004.
12. ''Təhsilin humanistləşdirilməsi və pedaqoji kadrların ixtisasının artırılması məsələlərinə müasir baxış'' Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.Bakı. Tədqiqlər. N.2004.
13. ''Qəlbimin dedikləri''. Fransiz şairlərindən tərcümələr toplusu. Beynəlxalq Elm Mərkəzi.-Vektor. Bakı. 2005.
14. Tərcümə və transmilli proseslər.'' Beynəlxalq konfrans- tezislər ''Dillər'' Universiteti. 14-15 aprel. Bakı. 2005.
15. Pedaqoji Universitetlərin qeyri- ixtisas fənn fakultələrinin bakalavr pilləsi üçün ''Fransız dilinin tədrisi proqramı'' Metodik vəsait. Bakı. 2011.
16. ''Les poèmes traduites du français'' Le Français en Azerbaïdjan'' elmi-publisistik jurnal. Bakı. 2006. N1
17. ''Xarici dil dərslərində yeni təlim texnalogiyalarından istifadə''. AMİ-nin Xəbərləri'' 2007.Bakı..N3.
18. ''İnterraktiv kurrikulum: mahiyyəti və nümunələr'' -İREX. Müəllim üçün vəsait. Adiloğlu nəşriyyatı. Bakı.2006.
19. ''La francophonie en Azerbaïdjan'' ''Le Français en Azerbaïdjan'' elmi-publisistik jurnal. Bakı. 2008. N1
20. ''Müasir Azərbaycan gəncliyi: dövlətçilik və siyasət. ''Respublika Elmi konfransı. AMİ. Tezislər. Baki.2008.
21. ''Andraqoq yaşlıların təhsilinin təşkilatçısı vı animatorudur'' AMİ.Respublika Elmi Konfransının materialları. Bakı. 2009.
22. ''Fransız dili frazeoloji birləşmələrinin Azərbaycan dilində səslənmə variantları ''Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri''. Jurnal. Bakı. 2009.N1
23. ''La semaine de la langue française'' ''Le Français en Azerbaïdjan'' elmi-publisistik jurnal. Bakı.2009. N2.
24. ''Müasir təlim metodlarının alovlu təbliğatçısı''. ''Humanitar elmlərin öyrədilməsinin aktual problemləri''. Jurnal.Bakı. 2009.N4.
25. ''Fête de la francophonie'' ''Le Français en Azerbaïdjan''elmi-publisistik jurnal. Bakı. 2010. N1
26. ''Qabaqcıl məktəblər və yaradıcı müəllimlər''adlı metodiki vəsait.Şəki.2010
27. ''Xarici dil dərslərində müasir təlim metodlarından istifadə yolları''. ''Dillər Universiteti.''
28. ''Beynəlxalq konfransın materialları- tezis.Bakı. 7-8 iyun. 2012.
29. ''Gənclərin tərbiyəsində ailə, məktəb və ictimaiyyətin rolu.'' Təhsil Problemləri İnstitutu. Beynəlxalq konfransın materialları- tezis. Bakı. 28 iyun. 2012.
30. ''Qabaqcıl məktəblər və yaradıcı müəllimlər''adlı metodiki vəsait. Şəki.2010