ƏLƏSGƏROVA RUMİYƏ ALEKSANDROVNA

Çap

06.12.17 10:16 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 24.11.17 15:01müəllim


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
23 sentyabr 1957-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1964-1974-cü illərdə Bakı şəhəri 74 saylı orta məktəbində təhsil almışdır. 1975-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Xarici Dillər İnstitunun Fransız dili fakultəsinə qəbul olunmuş 1980-ci ildə həmin instutu bitirərək “Fransız dili”müəllimi ixtisası almışdır. 1974-1984-cu illərdə Bakı şəhəri 74 saylı orta məktəbdə pioner baş dəstə rəhbəri və müəllim, 1984-1992-ci illərdə Şəki şəhəri 9 saylı beynəlmiləl tam orta məktəbdə ibtidai-sinif müəllimi vəzifəsində çalışmışdır. 1992-ci ildən Şəki şəhər 8 saylı beynəlmiləl tam orta məktəbdə müəllim, 2017-ci ildən həm də ADPU-nun Şəki filialında fransız dili müəllimi işləyir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1974-1984-cu illərdə Bakı şəhəri 74 saylı orta məktəbdə pioner baş dəstə rəhbəri və müəllim,
1984-1992-ci illərdə Şəki şəhəri 9 saylı beynəlmiləl tam orta məktəbdə ibtidai-sinif müəllimi,
1992-ci ildən Şəki şəhər 8 saylı beynəlmiləl tam orta məktəbdə müəllim işləmiş,
2017- ci ildən ADPU-nun Şəki filialında “Dillər” kafedrasında fransız dili müəllimi işləyir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ

tel.: +994 70 255 12 65