ƏLİYEVA SEVİNC AKİF QIZI

Çap

05.12.17 19:53 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 24.11.17 15:06


müəllim


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1986-cı ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1992-2003-cü illərdə Şəki şəhər Nizami adına 7 nömrəli orta məktəbdə orta təhsil almışdır. 2003-2007-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialının "Xarici dil - İngilis dili" ixtisasında təhsil almışdır. 2007-ci ildə ADU-nun magistraturasının qiyabi şöbəsinə daxil olmuş, 2010-cu ildə isə" Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)" ixtisası üzrə bitirmişdir. 2007-ci ildə Şəki şəhər 14 saylı tam orta məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 2010-cu ildən isə ADPU-nun Şəki filialının Dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
Ali, 2003-2007-ci ildə AMİ-nin Şəki filialında "Xarici dil - İngilis dili" ixtisası üzrə təhsil almışdır. 2007-2010-cu illərdə ADU-nun "Xarici ölkə xalqlarının ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı)" ixtisası üzrə qiyabi təhsil almış, 2010-cu ildən ADPU-nun Şəki filialının Dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
2007-ci ildə Şəki şəhər 14 saylı tam orta məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi pedaqoji fəaliyyət başlamışdır. 2010-cu ildən ADPU-nun Şəki filialının Dillər kafedrasında müəllim vəzifəsində işləyir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ