RƏFİYEVA XURAMAN ƏLİ QIZI

Çap

07.12.17 17:02 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 29.11.17 15:32

Müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1953-cü ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1960-1970-ci illərdə Şəki şəhər 2 saylı orta məktəbində təhsil almışdır. 1972-1976-cü illərdə APXDİ-nin fransız dili fakültəsində oxumuşdur. 1976-cı ildə Şəki şəhər İncə-Zunud kənd orta məktəbində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır. 1980-cı ildə Şəki şəhər Maarif şöbəsində metodist vəzifəsində calışmışdır. 1983-cü ıldən şəhər 1 saylı orta məktəbində, 1993-cü ıldən Şəki şəhər humanitar liseyində fransız dili müəllimi və eyni zamanda APKİA və YHİ-nın Şəki filialında metodist, kabinet müdiri vəzifələrində çalışmışdır. 1997-cı ildən pedaqoji fəalıyyətini Bakı şəhəri Nəsimi rayon 42 saylı orta məktəbində davam etdirmişdir. 2004-2011-ci illərdə Azərbaycan Avrasiya Universitetində, 2013-cü ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialının Dillər kafedrasında fransız dili müəllimi işləmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
Ali, 1976-cı ildə APXDİ -nun fransız dili fakültəsini bitirmişdir.
2013-ci ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun  Şəki filialınin Dillər kafedrasında fransız dili müəllimi işləyir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1976-cı ildə Şəki şəhər İncə -Zunud orta məktəbdə pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.
1980-cı ildə Şəki şəhər Maarif şöbəsində metodist vəzifəsində calışmışdır.
1983-cü ildən şəhər 1 saylı orta məktəbində fransız dili müəllimi işləmişdir.
1993-cü ildən Şəki şəhər humanitar liseyində fransız dili müəllimi və eyni zamanda APKİA və YHİ-nın Şəki filialında metodist, kabinet müdiri işləmişdir.
1997-ci ildən Bakı şəhərii Nəsimi rayonu 42 saylı orta məktəbində fransız dili müəllimi,
2004-2011-ci illərdə Azərbaycan Avrasiya Universitetində fransız dili müəllimi işləmişdir.
2013-cü ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun Dillər kafedrasında fransız dili müəllimi işləyir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Fransız dili

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
1. Attestation - Le conseiller de Coopération et d’action Culturelle de l’Ambassade de France à Bakou.
2. Attestation - L’Ambassade de France en Azerbaïdjan.

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
2015 - ci il məqalə- 'Şagirdlərin şifahi nitqinin inkişafı yolları' metodiki məqalə. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Bakı Slavyan Universiteti.
2017 - ci il Tezis- 'Qrammatika dərslərində innovasiyalar'