RƏHİMOVA YEGANƏ ABDULLA QIZI

Çap

13.12.17 13:56 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 29.11.17 16:05

Baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
 1961-ci ilin iyun ayının 5-də Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1968-1978-ci illərdə  Şəki şəhər 8 saylı rus orta məktəbində təhsil almışdır. 1982-1987-ci illərdə M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU-nun) Şərqşünaslıq fakültəsinin  "Türk dilləri" ixtisasını bitirmişdir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
Ali, 1982-1987-ci il. M.Kirov adına ADU-nun (indiki BDU–nun) Şərqşünaslıq fakültəsində  "Türk dilləri" ixtisası üzrə təhsil almışdır.


+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1987-1993-cü illərdə Böyük Dəhnə 1№li orta məktəbində müəllim,
1993-cü ildən BDU-nun Şəki filialında Ümumelmi fənlər kafedrasının laborantı,
1995-ci ildən BDU-nun Şəki filialında müəllim,
2000-ci ildən isə AMİ-nin Şəki filialında müəllim, 
2008-ci ildən AMİ-nin Şəki filialında Tədris şöbəsinin müdiri, Dillər kafedrasında baş müəllim,
2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında Tələbə və tədrisin idarə olunması şöbəsinin müdiri, Dillər kafedrasında baş müəllim.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ
1. Şəki dialektində qədim türk sözləri.
2. Şəki dialektinin bəzi fonetik xüsusiyyətləri.