SÜLEYMANOVA AZADƏ ABDULHƏMİD QIZI

Çap

13.12.17 14:00 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 29.11.17 16:17

Baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1953-cı ildə Şəki şəhərində anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Şəki şəhər 10 nomrəli orta məktəbi bitirmişdir. 1970-1974-ci illərdə APXDİ-nin Xarici dil (ingilis-dili) fakültəsində təhsil almışdır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
Ali, 1974-ci ildə APXDİ- Xarici dil (ingilis-dili) fakültəsini bitirmişdir.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1974-1976-cı illərdə Şəki şəhər İpəkçilik Texnikumunda ingilis dili müəllimi,
1976-2015-ci illərdə Şəki şəhər 10 saylı orta məktəbində ingilis dili müəllimi, 
2004-cü ildən həm də  AMİ-nin Şəki filialında Dillər kafedrasında  müəllim işləmişdir. 
2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında Dillər kafedrasında baş müəllim işləyir.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ