İSMAYILOV VAQİF NÜSRƏT OĞLU

Çap

24.12.17 16:17 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 30.11.17 13:34

baş müəllim

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
1969-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1976-1986-cı illərdə Şəki şəhər 12 saylı orta məktəbində təhsil almışdır. 1987-1989-cu illərdə hərbi xidmətdə olmuşdur. 1992-1997-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında "Pedaqogika və psixologiya" ixtisası üzrə təhsil almışdır. 1997-ci ildən BDU-nun Şəki filialında laborant, müəllim vəzifələrində fəaliyyətini davam etdirmişdir. 2008-ci ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun  Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI
Ali, 1997-ci ildə BDU-nun Şəki filialında "Pedaqogika və psixologiya" ixtisasını bitirmişdir.
1997-ci ildən BDU-nun Şəki filialında laborant, müəllim vəzifələrində işləmişdir.
2008-ci ildən AMİ-nin, 2015-ci ildən ADPU-nun  Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

+ ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1989-1992-ci illərdə 100 saylı KTİ-də fəhlə
1997-1998-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında laborant
1998-2000-ci illərdə BDU-nun Şəki filialında müəllim
2000-2005-ci illərdə AMİ-nin Şəki filialında müəllim
2008-2015-ci illərdə  AMİ-nin Şəki filialında Ümumelmi fənlər kafedrasında baş müəllim işləmişdir.
2015-ci ildən ADPU-nun Şəki filialında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

+ TƏDQİQAT SAHƏSİ
Təhsil müəssisələrində marketinq xidməti
Müəllimlərin inklüziv təhsilə psixoloji hazırlığı problemləri

+ BEYNƏLXALQ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
2008, Bakı, AMİ. Azərbaycan cəmiyyətinin müasir mərhələsində gənclərin əxlaqi tərbiyəsinin xüsusiyyətləri // Respublika elmi konfransı.
2009, Bakı, AMİ. Müasir şəraitdə yaşlıların təhsili: problemlər və perspektivlər // Respublika elmi Konfransı.
2011, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri // Beynəlxalq elmi konfrans.
2014, Bakı, AMİ. Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil və inkişaf // Beynəlxalq elmi konfrans.
2014, Bakı, AMİ. Azərbaycanda inklüziv təhsilin tətbiqi problemləri və onların aradan qaldırılması yolları // Respublika elmi konfransı.
2014, Bakı, AMİ. Müasir şəraitdə tərbiyə sisteminin vəziyyəti: axtarışlar, problemlər, təkliflər // Respublika elmi konfransı.

+ DƏRS VƏ METODİIK VƏSAİTLƏRİ