Elmi seminar

Çap

23.11.17 17:43 ərzində olan dəyişikliklər Yazan Manager 15.11.17 04:00Elmi seminar15 noyabr 2017-ci il tarixində ADPU-nun Şəki filialının Ümumelmi fənlər kafedrasında “Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycanda elm-təhsil siyasəti” mövzusunda elmi seminar oldu.
Seminarda kafedranın əməkdaşı Gülnar Kərimova mövzu ətrafında geniş formada çıxış etdi.
Gülnar Kərimova müstəqillikdən qabaq və müstəqillik illərində, Ümummilli lider H.Əliyevin Ümumorta və ali təhsilin inkişaf etdirmə siyasətinin
mahiyyəti ətrafında seminar iştirakçılarına məlumat verdi.
Seminar mövzusu ətrafında diskussiya oldu. Diskussiyada dos. N.Çələbiyev, dos.əvəzi S.Bədiyev, baş müəllim T.Namazov, baş müəllim fil.ü.f.d.K.Adışirinov, müəllim K.Ramazanova və b. çıxış etdilər.
Elmi seminarElmi seminarElmi seminar