Mürşüdova Ulduz Bəşir qızıMÜRŞÜDOVA ULDUZ BƏŞİR QIZI
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Filologiya fakultəsinin dekanı

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1958- ci il mart ayının 22-də Şəki şəhərində anadan olmuşdur. !965- 1975- ci illərdə Şəki şəhər 7 saylı məktəbdə təhsil alıb. 1985-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili fakultəsini bitirmişdir. 1985-1988-ci illərdə Şəkinin Qaradağlı kənd səkkizillik məktəbdə İngilis dili müəllimi işləmişdir. 1988-ci ildə AMEA Səki Regional Elm Mərkəzinə laborant işinə qəbul edilmişdir. 1993-cü ildən kişik elmi işçi, 1997- ci ildən AMEA ŞREM- in “Folklorşünaslıq və el sənətləri” laboratoriyasının müdiri işləyir. 1998-ci ildə “Rəşidbəy Əfəndizadə və Folklor”mövzusu üzrə müdafiə etmişdir və iki indekslə “10.01.03” və “10.01.09” fil.e.n. elmi dərəcəsi almışdır. 2000 -2002-ci illərdə BDU Şəki filialında fəaliyyət göstərən Müdafiə şurasının üzvü olmuşdur. 2002-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Şəki filialı Xarici dil fakultəsində Dekan,2006-cı ildən AMİ Şəki filialı “Dillər kafedrası”nın müdiri vəzifəsinə seçilmişdir. Hal-hazırda ADPU-nun Şəki filialının Filologiya fakültəsinin dekanıdır. 2010-cu ildən dosentdir.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

Akademik yazı və oxu, Müasir İngilis dili, İngilis Dilinin Tədrisi Metodikası,Təhsil sahəsində İngilis dili

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

1985-ci il. Azərbaycan Dillər Universitetinin İngilis dili fakultəsindən məzun olub.
1998-ci il. “Rəşidbəy Əfəndizadə və Folklor” mövzusunda Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiyasını müdafiə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1985-ci il. Şəki Qaradağlı kənd məktəbi
1988-ci il. AMEA ŞREM. Laborant. 1993-ci il. AMEA ŞREM k.e.i
1997-ci ildən AMEA ŞREM- in “Folklorşünaslıq və el sənətləri” laboratoriyasının müdiri
2002-ci ildə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu Şəki filialı. Xarici dil fakultəsinin dekanı
2006-cı ildən AMİ Şəki filialı “Dillər kafedrası”nın müdiri.
2017-ci ildən ADPU-nun Şəki filialının Filologiya fakültəsinin dekanı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Azərbaycan və Şimali Amerika folklorunda obraz,motiv və süjetlərin tipologiyası
Azərbaycan təhsil sistemində innovasiyalar.

BEYNƏLXALQ PROYEKT, SİMPOZİUM, SEMİNAR VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

1. 2003, Bakı. ATN və ABŞ Təhsilin inkişaf mərkəzinin birgə təşkil etdiyi “Müəllimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin inkişafı” proqramı. seminar. “Fəal və İnteraktiv Təlim-Tədris metodları”.
2. 2004, ATN və ABŞ DÖvlət Departamentinin birgə layihəsi. “Azərbaycanda sosial fənlər sahəsində orta məktəb muəllimlərinin hazırlığı üzrə tədris proqramının (kurrikulumun) inkişafı”. Vircinya ştatı, Corc Meysn universiteti. Akademik fəaliyyət.
3. 2003-2006-cı il. Bakı. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və ABŞ Dövlət Departamentinin Təhsil və Mədəniyyət Məsələləri Şöbəsinin birgə proqramı olan və Beynəlxalq Tədqiqatlar və Mübadilələr Şurasının (İREX) idarə etdiyi “2003-2006 illərdə Azərbaycanda sosial fənlər sahəsində orta məktəb muəllimlərinin hazırlığı üzrə tədris proqramının (kurrikulumun) inkişafı layihəsi”ndə akademik fəaliyyət. 8 seminar iştirakçısı.
4. 2004, ABŞ. 24 Aprel. “Təhsildə Liderlik” adlı V elmi- praktiki konfrans. ABŞ Vircinya ştatı. Feəfakc şəhəri, Corc Meysn Universiteti “Çətin valideynlərlə münasibətlərin yaradılması” mövzusunda müzakirə qrupu.
5. 2005, Bakı. “Tərcümə və Transmilli Proseslər” (14-15 aprel) Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Dillər Universiteti.
6. 2005, Bakı. “Akademik Yazi”. Azərbaycan Dillər Universiteti.Beynəlxalq konfrans.
7. 2006, Bakı. “Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” IV Uluslararası Beynəlxalq Folklor konfransı. AMEA Folklor institute
8. 2006, Bakı. Xüsusi təhsil(diqqət çatışmazlığı və digər qüsurları olan şagirdlərin təhsili). Seminar. Təhsildə innovasiya mərkəzi və Xüsusi tələbələrlə iş Konsulluğunun birgə layihəsi.
9. 2007, Bakı. “Ortaq Türk keçmişindən ortaq türk gələcəyinə” V Uluslararası Beynəlxalq Folklor konfransı. AMEA Folklor institute
10. 2007-2008-ci illər, Bakı. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Britaniya konsulluğunun birgə hazırladığı ESL İNSETT “Azərbaycanda İngilis dilinin tədrisinin inkişafı” 6 seminar.
11. 2008, Bakı. “Dini və mədəni müxtəliflik haqqında təlim: bütün məktəb və sinifdə bu məsələyə münasibət. Seminar. ATN, Müəllimlərin Təlimi İnstitutu və Avropa Birliyi Şurasının birgə layıhəsi.
12. 2009, Bakı. Fəal təlimin milli kurikulumda tətbiqi. Seminar. ATN və UNİCEF-in birgə layihəsi.
13. 2010, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Dünya Bankının birgə layihəsi. "2010-2011-ci tədris ilində ibtidai sinif müəllimlərinin kurikulumla tədris fəaliyyəti". Şəki, Zaqatala, Qax, Oğuz, Qəbələ şəhərlərində ibtidai sinif müəllimləri ilə altı günlük kurslar.
14. 2011, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Dünya Bankının birgə layihəsi. "2010-2011-ci tədris ilində ibtidai sinif müəllimlərinin kurikulumla tədris fəaliyyəti". Astara, Yardımlı şəhərlərində ibtidai sinif müəllimləri ilə on günlük kursların təşkili
15. 2012, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Dünya Bankının birgə layihəsi. "2012-2013-cü tədris ilində ibtidai sinif müəllimlərinin kurikulumla tədris fəaliyyəti". Şəki , Balakən, Zaqatala şəhərlərində ibtidai sinif müəllimləri ilə on günlük kursların təşkili.
16. 2013, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Dünya Bankının birgə layihəsi. "2013-2014-cü tədris ilində 6-cı sinif müəllimlərinin kurikulumla tədris fəaliyyəti". Şəki, Zaqatala, Şamaxı şəhərlərində 6-cı sinif müəllimləri ilə on günlük kursların təşkili.
17. 2014, Azərbaycan Təhsil Nazirliyi və Dünya Bankının birgə layihəsi. "2014-2015-ci tədris ilində 7-ci sinif müəllimlərinin kurikulumla tədris fəaliyyəti". Şəki, Ağdaş, Bakı şəhərlərində 7-ci sinif müəllimləri ilə on günlük kursların təşkili.

SEÇİLMIŞ ƏSƏRLƏRİ

1. 1991, Bakı. "RƏŞID BƏY ƏFƏNDIZADƏ VƏ FOLKLOR" BDU.Azərbaycan Folklorşünaslarinin konfransı. BDU.səh:154 (tezis)
2. 1994, Bakı. RƏŞIDBƏY ƏFƏNDIZADƏ YARADICILIĞINDA ŞIFAHI ƏDƏBIYYAT MOTIVLƏRI. 19-22 oktyabr 1993-cü ildə Şəkidə keçirilmiş folklor müşavirəsinin materialları.Azərbaycan folkloru.Toplama,nəşr və tədqiq problemləri. Sabah.səh:110-116 (elmi məqalə)
3. 1997, Bakı. RƏŞIDBƏY ƏFƏNDIZADƏ YARADICILIĞINDA INACLAR. Mürşüdova U.B.DEP.İSTİİ-də.səh:5 (elmi məqalə)
4. 1997, Bakı. RƏŞIDBƏY ƏFƏNDIZADƏ AZƏRBAYCAN FOLKLORUNUN TOPLAYICISI VƏ TƏDQIQATÇISIDIR. Mürşüdova U.B.DEP.İSTİİ-də.səh:5 (elmi məqalə)
5.2000.Bakı. AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI.IV KITAB,ŞƏKI FOLKLORU. Səda nəşriyyatı.səh:248 (toplayıcı)
6.2003.Bakı.AZƏRBAYCAN FOLKLORU ANTOLOGIYASI SILSILƏSINDƏN:”ŞƏKI FOLKLORU”.Atalar sözləri,məsələlər,bayatılar bölməsi. Elm nəşriyyatı.(kitab)
7.2004.Bakı.RƏŞID BƏY ƏFƏNDIZADƏ VƏ FOLKLOR.”Kooperasiya” nəşriyyatı.səh:114 (monoqrafiya)
8.2005.Bakı.MÜƏLLIM HAZIRLIĞI VƏ ORTA TƏHSILIN YENI PERSPEKTIVLƏRI.(ORTA TƏHSIL SISTEMININ TƏCRÜBƏSI ƏSASINDA) (müəllimlər üçün vəsait). Müəllim hazırlığının və orta təhsilin perspektivləri.(Qərb təhsil sisteminin təcrübəsi əsasında).”Adiloğlu” MMC.səh: 363 (kitab)
9. 2005,Bakı “AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA TƏRCÜMƏ PROBLEMLƏRI." Tərcümə və transmilli proseslər"Azərbaycan Dillər Universitetində keçirilən Beynəlxalq konfrans.səh:221-223(tezis)
10. 2006, Bakı. “AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA FOLKLORUNDA OXŞAR SÜJETLƏR”. AMEA Folklor institutu . Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə IV uluslararası folklor konfransının materialları.səh:413-418 (elmi məqalə)
11.2007.Bakı.TÜRK- AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA- HINDU FOLKLORU.AMEA Folklor instutu.Ortaq Türk keçmişindən Ortaq Türk gələcəyinə V uluslararası folklore konfransının materialları.
12.2008.Bakı.Z.ƏLIZADƏ,ŞƏKI IPƏYI UZAQ KARVAN YOLLARINDA.AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi.Nafta-Press nəşriyyatı.səh:217-226 (tərcümə)
13. 2008, Bakı. “QLOBALLAŞMA ŞƏRAITINDƏ MILLI-MƏNƏVI DƏYƏRLƏRIMIZIN QORUNUB SAXLANMASINDA GƏNCLƏRIN ROLU”. “AZƏRBAYCAN CƏMIYYƏTININ MÜASIR MƏRHƏLƏSINDƏ GƏNCLƏRIN ƏXLAQI TƏRBIYƏSININ XÜSUSIYYƏTLƏRI” Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.Respublika konfransı.səh:100-104 (elmi məqalə)
14.2008.Bakı.İNGILIS DILI DƏRSLƏRININ TƏDRISINDƏ YENI TƏLIM METODLARINDAN ISTIFADƏ QAYDALARI.”Kooperasiya nəşriyyatı”.səh:64 (kitab,metodiki vəsait)
15.2008.ŞIMALI AMERIKA HINDULARININ TOY ADƏTLƏRI.”Gələrsən görərsən ” məcmuəsi.səh:54-56
16.2009.Bakı.ŞƏKIDƏ MƏHƏLLƏ ADLARI,SOYLAR VƏ LƏQƏBLƏR.AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi.”Nafta-Press” nəşriyyatı/Z.Mabudoğlu,U.Bəşirqızı,K.Adışirinov.səh:603 (kitab)
17. 2010\2 Bakı, "MIF ƏFSANƏLƏR".Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.BSU.səh:144-149 (elmi məqalə)
18.2010\2.Bakı.AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA XALQLARININ INAMLARI VƏ ONLARIN TIPOLOGIYASI.Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası) səh:198-204 (elmi məqalə)
19. 2010\3.Bakı.AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA XALQLARININ INAMLARI VƏ ONLARIN TIPOLOGIYASI.Azərbaycan Dillər Universitetinin elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası) səh:133-137 (elmi məqalə)
20.2011, Bakı. FOLKLOR VƏ INSAN TƏRBIYƏSI. Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perspektivlər” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materiallar. Səh. 606-610 (elmi məqalə)
21. Bakı-2011, MÜZAKIRƏ DƏRSLƏRININ TƏŞKILI. Müəllim hazırlığının müasir problemləri” AMİ Beynəlxalq elmi konfrans.səh:410-412 (elmi məqalə)
22. 2012\2. Bakı.İNSAN TƏRBIYƏSINDƏ FOLKLORUN ROLU. Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər. perspektivlər” BDU elmi konfrans. səh.205-208 (tezis)
23.2012\4.Bakı.AZƏRBAYCAN FOLKLORUNDA ƏNƏNƏVI DAVRANIŞ. Filologiya məsələləri. Səh:493-498 (elmi məqalə)
24. 2012\1.Bakı. AZƏRBAYCAN FOLKLORU AZƏRBAYCAN XALQININ ƏNƏNVI DAVRANIŞIDIR. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. Səh:100-103 (elmi məqalə)
25. 2012.Bakı. THE İMAGES OF AZERBAIJAN FOLKTALES. Материалы Международной научнтеоретической конференсии «Современные тренды филологии: истоки и перспективы»Казакский национальный университет.Named Al Farabi. Səh:133-136 (elmi məalə)
26.2012.Bakı. MÜHAZIRƏ DƏRSLƏRI VƏ ONLARIN TƏŞKILINƏ YENI YANAŞMA. Azərb.Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu “Təhsil sistemində gənc nəslin təlim- tərbiyəsi üzrə işin təşkili və onun yaxşılaşdırılması istiqamətləri” Respublika elmi konfransı. Səh:120-122 (elmi məqalə)
27. 2012.Bakı. FOLKLOR VƏ INSAN TƏRBIYƏSI. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU.səh:205-209 (elmi məqalə)
28. 2012.Bakı. INTERACTIVE LECTURE. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri” V Respublika Elmi-praktiki konfransının materialları. ADU. Səh.331-332 (elmi məqalə)
29.2012.Bakı.ENGLISH TEACHING METHODS.”Mütərcim nəşriyyatı”.səh:188 (kitab metodiki vəsait)
30. 2012.Bakı. YAZI IŞLƏRININ TƏDRISI. 26-28 noyabr 2012-ci il tarixində Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda keçirilən “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: təhsildə elmi və texnoloji innovasiyalar” İİ Beynəlxalq Elmi Konfrans.səh:145-149
31. 2012\4.Bakı. XALQ DEYIMLƏRININ TƏDQIQI. “Elm və həyat” jurnalı. Səh.33-36 (elmi məqalə)
32. 2012.Bakı.FOLKLORŞÜNASLIQ TƏDQIQATLARI: ÇOXŞAXƏLI AXTARIŞLAR, DƏYƏRLI ÜMUMILƏŞMƏLƏR. “Tarixə çevrilən 40 il” (kitab) 2012. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Şəki Regional Elmi Mərkəzinin Elmi Şurasının 29 iyun 2012-ci il 2 saylı iclasının qərarı ilə nəşr olunur. Səh.226-230 (elmi məqalə)
33.2013\2.Bakı. ŞIMALI AMERIKA FOLKLORUNUN TƏSNIFATI. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. Səh.84-88 (elmi məqalə)
34. 2013.Bakı.İNSAN AMILINƏ HEYDƏR ƏLIYEV YANAŞMALARI.AMİ.Ümummilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi ilə bağlı “Heydər Əliyev ideya-nəzəri irsində insan amili” mövzusunda elmi-praktik konfrans.səh:75-78 (elmi məqalə)
35.2013\2.Bakı. ŞIMALI AMERIKA HINDU FOLKLORUNUN MƏNBƏLƏRI. ADU elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası).səh:211-217 (elmi məqalə)
36. 2013\3,4.Bakı.AZƏRBAYCAN INAMLARI. En Azerbaidjan Le Francais. Səh:103-107 (elmi məqalə)
37. 2013\4.Bakı. AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA FOLKLORUNDA TOTEMLƏR. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU. Səh:144-148 (elmi məqalə)
38. 2013/4.Bakı. NAQUALIZM VƏ TUNALIZM. ADU Elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası). Səh. 210-216 (elmi məqalə)
39.2014/2.Bakı. ATALAR SÖZLƏRI-PAREMIOLOGIYA. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. BSU.səh:203-209 (elmi məqalə)
40.2014/2.Bakı. ATALAR SÖZLƏRI ÜMUMXALQ TƏFƏKKÜRÜNÜN MƏHSULUDUR. ADU Elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası). Səh:22-31 (elmi məqalə)
41. 2014-cü il.Bakı. OXU DƏRSLƏRININ TƏŞKILI. Azərbaycan Dillər universiteti Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri. Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. (7-8 may 2014-cü il) səh:296-299 (elmi məqalə)
42.2014.Bakı. TAPŞIRIQ ƏSASLI ÖYRƏNMƏ. AMİ-də 21 may 2014-cü il tarixində keçiriləcək “Müəllim hazırlığının müasir problemləri: texnologiya, təhsil inkişaf” mövzusunda III Beynəlxalq Elmi konfrans.səh:119-120 (elmi məqalə)
43.2014.Bakı.ZARAFATLAR VƏ LƏTIFƏLƏR.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.BSU.səh:205-213 (elmi məqalə)
44.2014.Bakı.FOLKLORDA QARABASMALAR VƏ RUHLAR.ADU Elmi xəbərləri (dil və ədəbiyyat seriyası) səh:32-41 (elmi məqalə)
45.2014.Bakı.TƏLƏBƏLƏRININ TƏLIM TƏRBIYƏSINDƏ BƏŞƏRI VƏ MILLI DƏYƏRLƏRIN ROLU.AMİ “Müəllim hazırlığının müasir problemləri.Beynəlxalq elmi konfransın materialları.”səh:43-49 (elmi məqalə)
46.2014- Bakı.25-26 noyabr. PROBLEMS AND DIFFICULTIES ENCOUNTERED IN TRANSLATING LEGAL TEXTS BETWEEN ENGLISH AND AZERBAIJANI.ADU,XXI əsr mədəni paradiqması multimədəni aspektdə.Respublika elmi-praktiki konfransının materialları. Səh. 76-77 (tezis)
47. 2014/6. Mосква. ИСТОРИЧЕСКЕЕ СКАЗКИ. “Современное Гуманитарные Исследование Издательство” «Спутник» səh:44-50 (elmi məqalə)
48.2015.Bakı. AZƏRBAYCAN NAĞILLARINDA INSAN MƏSKƏNLƏRI VƏ SIĞINACAQLAR. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “ Filologiyanın aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları.səh:92-94 (elmi məqalə)
49. 2015/1. Bakı. FOLKLORDA YUMOR VƏ ZARAFATLAR. AMEA .Xəbərlər,Humanitar elmlər.səh:172-177 (elmi məqalə)
50. 2015/5. Москва. ЮМОР И ШУТКИ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОР. ВопросЫ Гуманитарных Наук. Издательство. Спутник.səh:43-49 (elmi məqalə)
51. 2016. Bakı. HÜSEYN CAVIDIN “İBLIS” ƏSƏRINDƏ SEVGI VƏ NIFRƏT.AMEA,”Hüseyn Cavid və müasir gənclik”səh:72-76 (elmi məqalə)
52. 2016. Bakı. SOCIOLINGUISTIC NATURE OF LANGUAGE. ADU. “Xarici dillərin tədrisinin aktual problemləri“ adlı Respublika elmi-praktiki konfrans. Səh: 192-194 (elmi məqalə)
53. 2016. Zaqatala.AZƏRBAYCANIN BALAKƏN-ŞƏKI FOLKLORUNDA ETNIK KOLORIT.AMEA, Azərbaycan Folklor institutu. Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi,Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi,Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Bilik Fondu “ Azərbaycan Folkloru və Milli- Mədəni Müxtəliflik” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransı.səh:96-101 (elmi məqalə)
54. 2016. Bakı. AZƏRBAYCANIN ŞƏKI-ZAQATALA BÖLGƏSINDƏ QƏLƏMƏ ALINAN LAYLALARIN TIPOLOGIYASI. AMEA Dilçilik İnstitutu Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm mərkəzi AP Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi AP Prezidenti yanında Bilik Fondu “Azərbaycan multikulturalizmi: din və dil siyasətinin inkişaf perspektivləri” adlı beynəlxalq konfransı.səh:165-171 (elmi məqalə)
55.2017.RƏŞIDBƏY ƏFƏNDIYEV.ARVAT MƏSƏLƏSI.”Universal poliqraf” AMEA ŞREM-in elmi şurasının 03.05.2017-ci ildə nəşrinə icazə verilmişdir.səh:3-35 (ön söz)
56. 2016. Bakı. AZERBAIJAN MODEL OF MULTICULTURAL SOCIETY. Multikulturalizm və vətəndaş cəmiyyəti mövzusunda Beynəlxalq elm-praktiki konfransı.
57.2017/3,4.COMPARATIVE STUDY OF AZERBAIJAN AND NORTH-AMERICAN NATIVE TRIBES FOLK BELIEFS.International Journal of Architecture,Arts and Applications.http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ijaaa doi: 10.11648/j/ijaaa.20170304.13 ISSN:2472-1107 (Print); ISSN: 2472-1131 (Online) səh:63-67 (elmi məqalə)
58.2018.Bakı.ENGLISH TEACHING METHOD .”Mütərcim ” nəşriyyatı.səh:176 (kitab-metodiki vəsait)
59. 2018.Bakı.AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA HINDU FOLKLORU .”Mütərcim ” nəşriyyatı.səh:376 (monoqrafiya)
60.2018.AZƏRBAYCANDA XARICI DILIN TƏDRISINDƏ EV OXUSUNUN TƏDRISININ MƏQSƏD VƏ VƏZIFƏLƏRI.ADPU,Türkdilli xalqlarda təhsil və sosial fənlər.Beynəlxalq simpozium.səh:56-57 (tezis)

61.2019.BDU.STRATEGIES IN TEACHING ENGLISH SPEAKING.Beynəlxalq konfrans.səh:348-349 (elmi məqalə)
62.2019/3.Bakı.AZƏRBAYCANIN ŞƏKI-BALAKƏN REGION NAĞILLARINDA SIMVOLLARIN TƏHLILI.Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri.BSU.Səh:157-162 (elmi məqalə)
63.2019.Bakı.ŞIMALI AMERIKA HINDULARININ MIF VƏ ƏFSANƏLƏRI.Dünya xalqlarının nağıl və əfsanələri silsiləsindən.səh:208 (kitab-tərcümə)
64.2019.QLOBALLAŞMA ŞƏRAITINDƏ SOSIOLINQVISTKIKANIN ACTUAL MƏSƏLƏLƏRI.Sumqayıt Dövlət Universitetində “Elmlərarası inteqrasiya:linqvodidaktik,linqvokulturoloji,psixolinqvistik aspektlər” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans.səh:195-198 (elmi məqalə)
65.2020.Kars,Turkey.BƏXTIYAR VAHABZADƏNIN ŞEIR YARADICILIĞINDA ATALAR SÖZLƏRINDƏN LEKSIK-PRAQMATIK ISTIFADƏ EDILMƏSI.Bəxtiyar Vahabzadənin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş VI Beynəlxalq elmi konfrans.The VI international scientific conference Dedicated to the 95th anniversary of Bahtiyar Vahabzade.Europe and Asia:history,cu7lture and mutual cooperation.səh:26-31 (elmi məqalə)
66.2020.Qars.Turkiyə.”DƏDƏ QORQUD KITABI”DA TÜRK SAVAŞ MƏDƏNIYYƏTI.Azərbaycan Respublikasının Milli Marşı və Şərqdə ilk operanın müəəlifi olan Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 135 illik yubileyinə “Tarixdə şəxsiyyətin rolu”adlı VIII Beynəlxalq elmi-praktik konfransda.səh:40-45 (elmi məqalə)
67.2020.Bakı.”KITABI DƏDƏ QORQUD” EPOSUNDA BITKILƏRLƏ BAĞLI INANCLAR.Uluslararası Dede Korkut Türk Kültürü,tarihi ve edebiyyatı kongresi.AMEA Folklor Enstitüsü.səh:93-102 (elmi məqalə)
68.2020.İndia.FOLKSONGS OF AZERBAIJAN ON SILKÜORM REARING.AZƏRBAYCANDA IPƏKQURDU BƏSLƏNMƏSI ILƏ BAĞLI XALQ NƏĞMƏLƏRI.”İndian silk” journal.The industrial monthly journal of Central Silk Board.İD DA00085,No CSB-1(3)(2)/2020-21/PS Date:21-10-2020 Scopus,indiansilk.csb”@nic.in.səh:26-30 (elmi məqalə)
69.2021.Paris.Fransa.COMPARATIVE ANALYZES OF AZERBAIJAN AND NORTH AMERICAN HINDU TRIBES FOLK RELIGIOUS IDEAS AND VIEW.http//www.iksadparis.org/.İNERNATİONAL PARİS CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCES,İSBN-978-605-70216-9-4.səh:765-772 (elmi məqalə)
70.2021.Tokyo.Japonya.COMPARATIVE ANALYZES OF AZERBAIJAN AND NORTH AMERİCAN NATİVE TRİBES WISDOM.AZƏRBAYCAN VƏ ŞİMALİ AMERİKANIN HİNDU TAYFALARININ MÜDRİK DÜNYASININ MÜQAYİSƏLİ TƏHLİLİ.http//tr.tokyosummit.org/.İNTERNATİONAL CONFERENCE ON “COMMUNİCATİON İN NEW WORLD”-IV.4.Uluslararası “YENİ DÜNYADA İLETİŞİM” kongresi.Social Sciences Development Journal İSSN:2630-6212.Hiip://zoom,us/j/
/82463248605.succes.səh:391-398 (elmi məqalə)
71.2021.NEW YEAR CELEBRATİONS IN AZERBAIJAN AND THE NORTH AMERICAN NATIVES/AZƏRBAYCANDA VƏ ŞIMALI AMERIKA HINDU TAYFALARNDA YENI IL ADƏT- ƏNƏNƏLƏRİ.4.ULUSLARARASI NEVRUZ İLMİ ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Karabağ,Azərbaycan AMEA FOLKLOR ENSTİTÜSÜ Zoom:us 02web.zoom.us/j/ İD:84117742452,Password:626177.səh:498-508 (elmi məqalə)
72.2021.Macarıstan.AZƏRBAYCAN FOLKLORU VƏ ŞIMALI AMERIKA HINDU FOLKLORUNDA MISTIK GÜCLƏR:MÜQAYISƏLI TƏHLIL.MYSTERIOUS POWERS IN AZERBAIJAN AND NORTH AMERICAN NATIVES FOLKLORE:A COMPARATIVE STUDY.6.İKSAD ULUSLARARASI SOSYAL BILIMLƏR KONGRESI SEÇENİ İSTVAN ÜNİVERSİTESİ.Budapeşt-Györ.Zoom:İD:874496693335 Password:030303 səh:164-172 (elmi məqalə)
73.2021.Igdir,Turkey.TƏDQIQATA ƏSASLANAN TƏLIM:TƏHSIL PROQRAMLARININ METODOLOJI XÜSUSIYYƏTLƏRI VƏ ANALIZIN NƏTICƏLƏRI.RESERCH- BASED TRAINING:METHODOLOGICAL FEATURES OF EDUCATIONAL PROGRAMS AND THE RESULTS OF THE ANALYSIS.İGDİR İNTERNATİONAL SOCİAL SCİENCES CONGRESS /Iğdır Üniversitesi.Zoom:Meeting ID:84523454252 Passcode:627980 səh:304-312
74.2021.Iğdır.Türkiyə.TƏDQIQATA ƏSASLANAN TƏLIM:TƏHSİL PROQRAMLARININ METODOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ ANALİZİN NƏTİCƏLƏRİ.RESEARCH-BASED TRAİNİNG:METHODOLOGİCAL FEATURES OF EDUCATİONAL PROGRAMS AND THE RESULTS OF THE ANALYSİS.IĞDIR İNERNATİONAL SOCİAL SCİENCES CONGRESS/ IĞDIR ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLƏR KONGRESİ.Zoom: Meeting ID:84523454252 Passcode:627980 səh:68-69 (tezis)
75.2021.Manhattan,New York city.AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA HINDU FOLKLORUNDA QADIN OBRAZLARI:MÜQAYISƏLI TƏHLIL.WOMEN IN AZERBAIJAN AND NORTH AMERICAN INDIAN FOLKLORE:COMPARATIVE ANALYSIS.4th İNTERNATİONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTISES.Zoom:Meeting ID: 84612339502 Passcode:040404 səh: 128-129 (tezis)
76.2021.Manhattan,New York City.AZƏRBAYCAN VƏ ŞIMALI AMERIKA HINDU FOLKLORUNDA QADIN OBRAZLARI:MÜQAYISƏLI TƏHLIL.WOMEN IN AZERBAIJAN AND NORTH AMERICAN INDIAN FOLKLORE:COMPARATIVE ANALYSIS.4th İNTERNATİONAL NEW YORK CONFERENCE ON EVOLVING TRENDS IN INTERDISCIPLINARY RESEARCH & PRACTICES .Zoom Meeting ID : 84612339502 Passcode: 040404 (elmi məqalə)
77.2021.Bakı.RAMAZAN QAFFALI:AZƏRBAYCAN TÜRK MİFOLOGİYASININ TƏDQİQİNƏ TARİXİ BİR BAXIŞ.BEYNƏLXALQ İCTİMAİ VƏ MƏDƏNİ ELMLƏR KONFRANSI,15-16 İYUL,2021 AZƏRBAYCAN-BAKI AMEA FOLKLOR İNSTİTUTU,AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ ZOOM Meeting ID: 87171783370 Passcode:136575 (elmi məqalə)
78.2021.Sydney,Avstraliya.İNERAKTİV MÜHAZİRƏ DƏRSLƏRİNDƏ MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN ƏMƏKDAŞLIĞININ TƏŞKİLİ TEXNİKALARI.TECHNUQUES FOR ORGANİZİNG TEACHER- STUDENT COOPERATİON İN İNTERACTİVE LECTURES.5.ASİA PACİFİC İnternational Modern Sciences Congress.Zoom Meeting İD:87986217041 Passcode:554701 səh:177 (tezis)
79. 2021.Sydney,Avstraliya. İNERAKTİV MÜHAZİRƏ DƏRSLƏRİNDƏ MÜƏLLİM VƏ TƏLƏBƏLƏRİN ƏMƏKDAŞLIĞININ TƏŞKİLİ TEXNİKALARI.TECHNUQUES FOR ORGANİZİNG TEACHER- STUDENT COOPERATİON İN İNTERACTİVE LECTURES. 5.ASİA PACİFİC İnternational Modern Sciences Congress.Zoom Meeting İD:87986217041 Passcode:554701 səh:177 (elmi məqalə)
80.2021.HANDBOOK OF TRANSLATİON.Elm və Təhsil nəşriyyatı.səh:209 (dərs vəsaiti - kitab)

 KİTABLAR

1. 2004, Bakı.“Rəşidbəy Əfəndizadə və Folklor” monoqrafiya,”Kooperasiya” nəşriyyatı,114 səh
2. 2006, Bakı. “Müəllim hazırlığının və orta təhsilin yeni perspektivləri”.(Müəllimlər üçün vəsait)
3. 2008, Bakı. “İngilis dili dərslərində Dinləmə fəaliyyətlərinin təşkili” (müəllimlər üçün vəsait)
4. 2008, Bakı. “İngilis dili dərslərinin tədrisində yeni təlim metodlarından istifadə qaydaları” metodiki vəsait,Bakı,”Mütərcim” nəşriyyatı
5. 2008, Bakı, AMEA ŞREN 35 illiyi.
6. 2009, Bakı. “Şəkidə məhəllə adları, soylar və ləqəblər” II cild,”Adiloğlu” nəşriyyatı,603 səh
7. 2012, Bakı. English Teaching Methods. Metodiki vəsait. Bakı-,”Mütərcim” nəşriyyatı ,188 səh
8. 2018, English teaching metod. Metodik vəsait. . Bakı-,”Mütərcim” nəşriyyatı ,176 səh
9. 2019, Bakı,Şimali Amerika Hindularının mif və əfsanələri.Elm və Təhsil nəşriyyatı – 376 səh
10.2019, Bakı,Azərbaycan və Şimali Amerika Hindu folkloru.Elm və Təhsil nəşriyyatı,208 səh
11.2021, Bakı,Handbook of translation Elm və Təhsil nəşriyyatı,Ulduz Mürşüdova,Yaqut Əliyeva,Azadə Süleymanova,Nəzakət Səmədova,Ədalət Musayeva,Könül Allahyarova,Nuran Mürşüdzadə

FİLOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

Filologiya fakültəsi 2017-ci ildə yaradılmışdır. Fakültədə 3 ixtisas: “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi”, “Xarici dil müəllimliyi - ingilis dili”, “Xarici dil müəllimliyi - fransız dili” ixtisasları üzrə 325 nəfər tələbə təhsil alır. Filologiya fakültəsində 7 nəfər əməkdaş çalışır. Bu fakültə filialın tədris, elm və inzibati bölməsi olub, müvafiq ixtisaslar üzrə bakalavr hazırlanmasına, eləcə də elmi-tədqiqat və tərbiyə işlərinə rəhbərlik edir, peşəyönümü işinin aparılmasını təşkil edir və onun lazımı səviyyədə həyata keçirilməsinə məsuliyyət daşıyır. Filologiya fakültəsinin tərkibində Dillər kafedrası fəaliyyət göstərir.

Dekan müavini: Əliyeva Pakizə İsrayıl qızı

Tyutorlar:

Mirzəliyeva Günay Eldar qızı
Mustafayeva Gülnarə Natiq qızı
Məmmədkərimli Əzizə Namq qız

Operatorlar:
Qaffarova Nigar Nüsrət qızı
Abdurəhmanlı Arzu Məmməd qızı