Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini

Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent, ADPU-nun Şəki filialında direktor müşaviri

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, tədris işləri üzrə direktor müavini