Abdurahmanova Gülnarə Qurbanəli qızıABDURAHMANOVA GÜLNARƏ QURBANƏLİ QIZI

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin müdiri

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

11 iyun 1961-ci ildə Şəki rayonunun Baş Göynük kəndində anadan olmuş, 1978-ci ildə Baş Göynük kənd orta məktəbini bitirmiş, 1978-ci ildə Ç.İldırım adına AZPİ-nin, indiki ATU-nun "Avtomatika və Hesablama Texnikası" fakültəsinin "Elektron hesablama apparaturalarının konstruksiyası və istehsalı" ixtisasına qəbul olmuş, 1983-cü ildə həmin ali məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Ailəlidir, 2 övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

Ali təhsil illəri:1978 -1983, 2000-ci ildən AMİ-nin Şəki filialının “Təbiət elmləri və tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim, 2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialının “Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1983-1985-ci illər AMEA Kibernetika institunun Konstruktor şöbəsində konstruktor;
1985-1993-cü illər Az.Su Tikinti və Meliorasiya şirkətinin Şəki bölməsində İnformasiya və hesablama mərkəzində operator, laborant;
1993-2000–ci illər Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialında baş laborant, müəllim;
2000-2008-cu illər AMİ-nin Şəki filialının Təbiət elmləri və tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim;
2016-cı ildən ADPU-nun Şəki filialının “Təbiət fənləri və tədrisi metodikası” kafedrasında baş müəllim;
2008-ci ilin dekabr ayından 2015-ci ilin dekabr ayınadək AMİ-nin Şəki filialında Kompüter mərkəzinin müdiri.
2016-cı ilin yanvar ayından ADPU-nun Şəki filialında Kompüter mərkəzinin müdiri.
2021-ci ilin oktyabr ayından ADPU-nun Şəki filialında İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin müdiri

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

İnformatikanın nəzəri əsasları,Proqramlaşdırma dilləri

ELMİ MƏQALƏLƏR VƏ TEZİSLƏR

9 elmi məqalə. 2 tezis

iNFORMASİYA VƏ KOMMUNİKASİYA TEXNOLOGİYALARI ŞÖBƏSİ    (KOMPÜTER MƏRKƏZİ)

Kompüter mərkəzi 1 dekabr 2008-ci il tarixdə AMİ-nin Şəki filialı direktorluğunun 02/96 əmri ilə yaradılmışdır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti tərəfindən 28 oktyabr 2021-ci il tarixdə 03/57 əmr ilə Kompüter mərkəzinin işçiləri İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin işçiləri hesab edildi
Mərkəzin əsas məqsədi ADPU-nun Şəki filialında müasir informasiya texnologiyalarının istifadəsi ilə tədris prosesini və təhsilin idarə olunmasını təmin etməkdir.
Mərkəz filialda bakalavr ixtisaslarında müxtəlif dərslərin kompüterlə tədris edilməsini təşkil edir və onlara nəzarət edir. "İnformatika və təhsildə İKT", “İnformatika”, “İnformatikanın tədrisi metodikası”, “EHM-in arxitekturası”, "Kompüter şəbəkələri, internet və multimediya vasitələri" və s. fənlər bu mərkəzə məxsus kompüter zalında tədris olunur.
Mərkəzdə səs, video və digər multimediya texnologiyalarından və elektron məzmunlu proqram təminatından istifadə edilir. Mərkəz ADSL internet xəttinə qoşulmuşdur, hal-hazırda 3 intenet paketinin ADSL xidmətindən yararlanır(8 mbit/san və 2 mbit/san).
Mərkəzdə 5 kompüter otağı fəaliyyət göstərir. Kompüter otaqları yüksək konfiqurasiyalı 60 ədəd kompüterlə təchiz edilib. Eyni zamanda filialın bütün struktur bölmələrində kompüterlər yerləşdirilib və səmərəli fəaliyyət göstərir. Filialda kompüterlərin ümumi sayı 113 ədəddir. Mərkəzdə 15 ədəd proyektor, 3 ədəd elektron lövhə var və onlar həm tədris üçün həm də müxtəlif tədbirlərdə xüsusi təqdimatların göstərilməsi üçün istifadə edilir.
.
Mərkəzin 7 işçisi vardır:

CƏBRAYILZADƏ ELMİR ELŞƏN OĞLU

Anadan olduğu yer: Şəki şəhəri 
Təvəllüdü: 03.07.2001
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:Azərbaycan Texnologiya Universiteti
Pedaqoji fəaliyyəti: ADPU Şəki filialının İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin mütəxəssisi
Əsas iş yeri və ünvanı: ADPU Şəki filialı Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 305
Vəzifəsi: Mütəxəssis
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


OSMANOVA KƏMALƏ AZAD QIZI

Anadan olduğu yer: Şəki şəhəri
Təvəllüdü: 28.11.1983
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Şəki Pedaqoji Texnikumu
Pedaqoji fəaliyyəti: ADPU Şəki filialının İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin operatoru
Əsas iş yeri və ünvanı: ADPU Şəki filialı Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 305
Vəzifəsi: Operator
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CABBAROVA NƏZAKƏT HƏTƏM QIZI

Anadan olduğu yer: Şəki şəhəri
Təvəllüdü: 09.01.1963
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Şəki Pedaqoji Texnikumu
Pedaqoji fəaliyyəti: ADPU Şəki filialının İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin operatoru
Əsas iş yeri və ünvanı: ADPU Şəki filialı Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 305
Vəzifəsi: Operator
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SƏRKƏROVA AYTƏN NƏSİB QIZI

Anadan olduğu yer: Şəki şəhəri
Təvəllüdü: 24.03.1989
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Pedaqoji fəaliyyəti: ADPU Şəki filialının İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin operatoru
Əsas iş yeri və ünvanı: ADPU Şəki filialı Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə küçəsi 305
Vəzifəsi: Operator
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

RƏSULZADƏ GÜNAY FİKRƏT QIZI

Anadan olduğu yer: Şəki şəhəri
Təvəllüdü: 04.02.1994
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Şəki Pedaqoji Kollegi
Pedaqoji fəaliyyəti: ADPU Şəki filialının İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin operatoru
Əsas iş yeri və ünvanı: ADPU Şəki filialı Şəki şəhəri, R.əsulzadə küçəsi 305
Vəzifəsi: Operator
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

SALAMOVA RƏNA SEYRAN QIZI

Anadan olduğu yer: Şəki şəhəri
Təvəllüdü: 13.11.1971
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi: Şəki Texnoloji Texnikum
Pedaqoji fəaliyyəti: ADPU Şəki filialının İnformasiya və kommunikasiya texnologiyaları şöbəsinin operatoru
Əsas iş yeri və ünvanı: ADPU Şəki filialı Şəki şəhəri, M.Ə.Rəsulzadə, 301
Vəzifəsi: Operator
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.