Riyaziyyat üzrə elmlər doktoru, dosent, ADPU-nun Şəki filialında direktor müşaviri

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, tədris işləri üzrə direktor müavini

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, elmi işlər üzrə direktor müavini

P.ü.e.d, professor. Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent. Ümumelmi fənlər kafedrasının müdiri

Humanitar fənnlər kafedrasının baş müəllimi,tibb elmləri doktoru,respublikanın Əməkdar həkimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent.

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru ,baş müəllim

Keyfiyyətin təminatı şöbəsinin müdiri

Coğrafiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Filologiya fakultəsinin dekanı

“Dillər və onların tədrisi texnologiyası” kafedrasının müdiri, baş müəllim

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının dosenti

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, İKT şöbəsinin müdiri

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU-nun elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı

Humanitar fənnlər kafedrasının baş müəllimi


Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi,

 Humanitar fənlər kafedrasının müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  Humanitar fənlər kafedrasının dosenti

Geologiya-mineralogiya üzrə fəlsəfə doktoru. B/müəllim.

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, Tədrisin idarə olunması şöbəsinin müdiri

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi, dekan müavini

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

"Dillər və onların tədrisi texnologiyası" kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi, İnsan resursları və ümumi şöbənin müdiri

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyasının baş müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəlimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

 Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyasının baş müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının baş müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Ümumelmi fənlər kafedrasının müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının  baş müəllimi

Filologiya fakültəsinin dekan müavini və Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının baş müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Təbiət fənləri və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının baş müəllimi

Humanitar fənlər kafedrasının müəllimi

Dillər və onların tədrisi texnologiyası kafedrasının müəllimi