1. Ümumi görünüşAzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialı bölgədə mədəni həyatın inkişafında müstəsna əhəmiyyəti olan ali təhsil ocağıdır. Respublikamızın Şimal-Qərb bölgəsində yerləşən, tarixi və mədəni mərkəz kimi tanınan qədim Şəkidə fəaliyyət göstərən bu ali məktəb 1991-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Şəki filialı adı ilə fəaliyyətə başlamışdır. 14 iyun 2000-ci ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 349 saylı fərmanı ilə BDU-nun və Baş Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması İnstitutunun Şəki filiallarının bazasında Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialı yaradılmışdır. Fəaliyyətinin ilk dövrlərində filiala “İbtidai təhsilin pedaqogikası və metodikası” və “Məktəbəqədər təhsilin pedaqogikası və metodikası” olmaqla yalnız 2 ixtisas üzrə qəbul planı təsdiq edilmiş, 2003-cü ildə isə “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı”, “Xarici dil (İngilis dili)”, “Tarix və coğrafiya” və “Riyaziyyat və fizika” ixtisasları olmaqla əlavə 4 ixtisas üzrə də qəbul həyata keçirilmişdir. 2009-cu ildə “Riyaziyyat və informatika”, 2011-ci ildə “Təhsildə sosial-psixoloji xidmət”, 2012-ci ildə “Xarici dil (Fransız dili) müəllimliyi və 2013-cü ildə yenidən bərpa edilmiş “Məktəbəqədər təlim və tərbiyə” ixtisasları hesabına say 8-ə çatdırılmışdır.

Fəaliyyətdə olduğu 15 ilə yaxın dövr ərzində Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki filialında bakalavr pilləsində pedaqoji kadr hazırlığı ilə yanaşı, pedaqoji kadrların ixtisasının artırılması, təkmilləşdirilməsi və yenidənhazırlanması sahəsində də səmərəli işlər aparılmışdır.

Ölkə başçısının 26 noyabr 2015-ci il tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və onun bir sıra bölgə filialları Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin tabeliyinə verilmişdir.

Filial 3,2 ha ərazidə 2 və 3 mərtəbəli yanaşı 2 binada yerləşir.

Filialda aşağıdakı struktur bölmələr mövcuddur:

1.Direktorluq:
2.Tələbə və tədrisin idarə olunması şöbəsi;
3.Ümumi şöbə;
4.Mühasibatlıq;
5.Xidmət şöbəsi;
6.Kitabxana:
7.Kompüter mərkəzi;
8.Dekanlıq -Pedaqoji fakültə, Filologiya fakültəsi;
9.Ks və KNQ kabineti
10.Kafedralar:
-Humanitar fənlər kafedrası;
-Təbiət fənləri və onların tədrisi metodikası kafedrası;
-Ümumelmi fənlər kafedrası;
-Dillər kafedrası:

2001-ci ildən bu ali məktəbə riyaziyyat elmləri doktoru, dosent Rafiq Abduləli oğlu Rasulov rəhbərlik edir.
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Şəki filialında bir ali təhsil müəssisəsi kimi ötən 25 illik fəaliyyəti dövründə zəruri ehtiyac olan ixtisaslar üzrə 4 mindən artıq ilkin kadr hazırlığı həyata keçirilmiş, bölgə ali məktəbi üçün qaneedici elmi-pedaqoji kadr potensialı formalaşdırılmışdır.
Hal-hazırda bu təhsil ocağında professor-müəllim heyəti tərkibində 90 nəfər çalışır ki, onlardan da 4 nəfəri elmlər doktoru (o cümlədən 2 nəfəri professor), 22 nəfəri fəlsəfə doktoru, (o cümlədən 6 nəfəri dosent), 33 nəfər baş müəllim, 14 nəfər magistr, 15 nəfəri doktorant və dissertantdır. Son 5 ildə filial əməkdaşlarından 2 nəfəri elmlər doktoru, 3 nəfəri isə fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertasiya müdafiə edərək alimlik dərəcələri almışdır. Filial əməkdaşlarından 60 nəfərə yaxını respublikada, həmçinin ABŞ və Fransa respublikalarında müxtəlif təlim kurslarından keçərək sertifikatlar almışdır.
ADPU-nun Şəki filialında professor-müəllim heyətinin elmi tədqiqat işlərinə cəlb edilməsi sahəsində xeyli uğurlu nəticələr əldə edilmişdir. Təkcə 2016-cı ildə filial əməkdaşları tərəfindən tədris prosesi üçün zəruri ehtiyac olan 2 dərs vəsaiti, 2 monoqrafiya, 45 məqalə (o cümlədən 6 məqalə xaricdə), 22 konfrans tezisi (o cümlədən 5-i xaricdə), 1 fənn proqramı nəşr etdirilmişdir. Filialın professor-müəllim heyəti, əməkdaşları, gənc tədqiqatçıları və tələbələri respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi konfranslarda müntəzəm iştirak edirlər.

Filialın respublikanın bir sıra ali məktəbləri ilə yanaşı, Türkiyə, Rusiya, Fransa, Gürcüstan, Ukrayna və s. kimi ölkələrin elmi müəssisələri ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri vardır.

Filialda 8 ixtisas üzrə bakalavriat pilləsində kadr hazırlığı həyata keçirilir. Həmin ixtisaslar üzrə 2020/2021-ci tədris ilində qəbul zamanı keçid balları aşağıdakı kimi olmuşdur.

“Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisası üzrə - 576.8-347.6
“Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası üzrə - 568.9-207.8
“Riyaziyyat və informatika müəllimliyi” ixtisası subbakalavr üzrə - 76.2176- 56.8945
“Xarici dil (ingilis dili) müəllimliyi” ixtisası üzrə - 427.3-341.3
“Xarici dil (fransız dili) müəllimliyi” ixtisası üzrə - 309.1-275.3
“Tarix və coğrafiya müəllimliyi” ixtisası üzrə - 456.3-205.4
“İbtidai sinif müəllimliyi” ixtisası üzrə - 530.0-315.6
“Təhsildə sosial-psixoloji xidmət” ixtisası üzrə - 427.7-298.5
“Məktəbəqədər təhsil” ixtisası üzrə - 406.5-281.8

Hazırda filialda 915 nəfər tələbədən 592 nəfər pedaqoji, 323 nəfəri isə filologiya üzrə təhsil alır. Onlardan 15 nəfəri Təhsil Nazirliyinin təsis etdiyi “Gələcəyin müəllimi” təqaüdünə layiq görülmüşdür. 2020-2021 -ci tədris ilində 8 ixtisas üzrə 237 nəfər tələbə qəbul olunmuşdur.

Filialda tələbələrin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili məqsədi ilə müntəzəm olaraq müxtəlif mövzularda elmi konfranslar, disput və debatlar, yubiley və müsabiqələr keçirilir. Filialda 21 nəfər tərkibdən ibarət Elmi Şura, Tələbə Gənclər Təşkilatı, Tələbə Elmi Cəmiyyəti və Tələbə Həmkarlar Təşkilatı kimi strukturlar fəaliyyət göstərir.